10 δισ. δηλώθηκαν με την οικειοθελή αποκάλυψη – βεβαιώθηκαν 795 φόροι

Από το συνολικό ποσό προς είσπραξη, ύψους 795.323.370 ευρώ, που βεβαιώθηκε με τις δηλώσεις, καταβλήθηκε ήδη ποσοστό 29,2% δηλαδή, 262.226.622 ευρώ

Από την παρουσίαση του κ. Γ. Πιτσιλή σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δημοσιογράφους, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων.
 

Σύμφωνα με τον πίνακα που παρουσίασε και παρατίθεται κατωτέρω:
 

36.522 φορολογούμενοι, οι οποίοι βρίσκονταν σε διαδικασία ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, δήλωσαν με την διαδικασία της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδήματα 4.724.625.658 ευρώ, από τα οποία προέκυψε για καταβολή, από φόρους και προσαυξήσεις, το ποσό των 377.440.869 ευρώ. Από αυτό το ποσό, έχουν καταβληθεί ήδη 183.040.670 ευρώ.
 

471.155 φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν βρίσκονταν σε έλεγχο, αποκάλυψαν οικειοθελώς εισοδήματα 5.361.238.379 ευρώ, από τα οποία προέκυψε για καταβολή, από φόρους και προσαυξήσεις, το ποσό των 417.882.501 ευρώ. Από αυτό το ποσό, έχουν καταβληθεί 79.185.952 ευρώ.

Από το συνολικό ποσό προς είσπραξη, ύψους 795.323.370 ευρώ, που βεβαιώθηκε με τις δηλώσεις, καταβλήθηκε ήδη ποσοστό 29,2% δηλαδή, 262.226.622 ευρώ.
Το 88,2% , δηλαδή ποσό 231,3 εκατομμύρια, καταβλήθηκε εφάπαξ, ενώ σε δόσεις καταβλήθηκε ποσοστό 10,1%, δηλαδή 26,4 εκατομμύρια. Για ποσοστό 1,7%, δηλαδή 4,5 εκατομμύρια, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Ο αριθμός των δηλώσεων και τα αντίστοιχα ποσά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και αφορούν σε:
1. Εισόδημα
2. ΦΠΑ
3. Ακίνητη περιουσία
4. Τέλη
5. Άλλα

 

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

ΑΣΒ