Αφιέρωμα: Δίκτυα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας

Εργαλεία ανάπτυξης μέσα στην κρίση Επιχειρηματική συνεργασία, καινοτομία και εξωστρέφεια

Δίκτυα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας: Εργαλεία ανάπτυξης μέσα στην κρίση Επιχειρηματική συνεργασία, καινοτομία και εξωστρέφεια.


– Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας κ. Γιάννης Σταύρου μας μιλά για τις επιχειρήσεις που ανοίγουν τα φτερά τους στις ξένες αγορές (EAGLE).
– Ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Σύρος Κοσκοβόλης μας περιγράφει τα μετρήσιμα αποτελέσματα στους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Ανοιχτής Καινοτομίας (COINs) και
– το επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ. Αντώνης Αγγελάκης μας εξηγεί πώς δημιουργείται η «μανθάνουσα επιχείρηση» με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και κινήτρων, παρουσιάζουν τρείς καλές πρακτικές επιχειρηματικής συνεργασίας, καινοτομίας και εξωστρέφειας μεσαίων, μικρών  και πολύ μικρών  επιχειρήσεων που υλοποιήθηκαν από Επιχειρηματικές ενώσεις, Επιμελητήρια και Ινστιτούτα Καινοτομίας.
Δείτε το αφιέρωμα: