Αιμ. Λυμπεράκη: Η σημασία τη ψηφιοποίησης των αρχείων και των γνώσεων

Η Κυπριακή Πρεσβεία πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα: ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2018-2025 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΣΜΟΣ

Σε ημερίδα για την ανάλυση των νέων κανόνων προστασίας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έθεσε σε εφαρμογή η ΕΕ από 25 Μαΐου 2018, αναφέρθηκε από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ότι το Επιμελητήριο είναι έτοιμο να περάσει στην πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών του[1] («Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο»), μηδενίζοντας τα κόστη, τον χρόνο και τον κόπο εξυπηρέτησης. Ωστόσο το όλο περιβάλλον και η συνεχής καθυστέρηση της εισαγωγής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ψηφιοποίησης των αρχείων, της διάδοσης της ηλεκτρονικής υπογραφής και το πέρασμα σε ηλεκτρονική μορφή διάφορων διαδικασιών όπως η εξ αποστάσεως (e-learning) κατάρτιση και πιστοποίηση, καθυστερούν την ολοκλήρωση αυτού του στόχου.

 

 

Αυτό το πρόβλημα που κρατάει ακόμη τη Δημόσια Διοίκηση δέσμια σε καθυστέρηση και σε αντιπαραγωγική λειτουργία, είναι ανάγκη να ξεπεραστεί σύντομα. Σημαντική θέση στη λύση αυτού του προβλήματος είναι η ψηφιοποίηση όλων των αρχείων, δεδομένου ότι χωρίς αρχεία η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα είναι μισή.

 

Για το σοβαρό αυτό θέμα, στις 30 Μαΐου 2018, η Κυπριακή Πρεσβεία πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα: ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2018-2025 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΣΜΟΣ.

 

Στην ημερίδα διατυπώθηκε ότι απώτερος σκοπόςείναι η διαμόρφωση ενός «Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»και η σύσταση Εθνικών, αλλά και διακρατικών Επιτροπών για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

 

Στην ουσία επρόκειτο για την ανάδειξη της γενικής αξίας και της αναγκαιότητας ψηφιοποίησης των υπαρχόντων αρχείων και υλικών, όπου και όπως και αν βρίσκονται αυτά, με σκοπό να αποτελέσουν εύκολα προσβάσιμο υλικό γνώσεων και πληροφοριών για τη δημόσια Διοίκηση και τις νεώτερες γενιές.

 

Το θέμα της ψηφιοποίησης των αρχείων και των υπαρκτών γνώσεων, έχει μεγάλη εθνική σημασία. Σήμερα έχουμε μια ανοργάνωτη εμφάνιση στο διαδίκτυο, σειράς ψηφιοποιημένων αρχείων, δράσεων, βιβλίων, πηγών, αφηγήσεων, εικόνων κλπ. Ο κάθε ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας που ψηφιοποιεί, το έχει κάνει σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες και σκοπούς, χωρίς να συνδέεται με έναν κεντρικό σχεδιασμό στον οποίο θα εντάσσεται εφαρμόζοντας κανόνες αναζήτησης, τεκμηρίωσης, προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και πληρότητας. Οι κίνδυνοι μονομερούς προβολής ψηφιοποιημένων απόψεων και αρχείων είναι μεγάλοι, τόσο στη συγκρότηση και διαμόρφωση της συνείδησης του πολίτη, όσο και στα έργα των επιστημόνων ερευνητών. Ακόμη δε πιο πολύ στη διαμόρφωση εθνικών πολιτικών, στις οποίες δεν επιτρέπεται άγνοια των ιστορικών διαδρομών κάθε θέματος. Το έλλειμμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ελλιπούς ψηφιοποίησης των αρχείων είναι και σε αυτόν τον τομέα, εμφανές.

 

Αυτό το διάστημα η ψηφιοποίηση αρχείων διαφόρων τομέων στην Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εφαρμογής με ένταση στους τομείς της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της νομοθεσίας και της δικαιοσύνης όπου οι υποθέσεις και ο όγκος υλικών είναι τεράστιος.

 

Η ψηφιοποίηση συμβαδίζει με την ανάγκη εισαγωγής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που καθυστερεί απελπιστικά στη χώρα μας με αποτέλεσμα να δαπανάται ένας τεράστιος αριθμός εργατοωρών, υπαλλήλων, πολιτών και επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους από γραφείο σε γραφείο! Με τέτοιους όρους η παραγωγικότητα του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα πέφτει απελπιστικά και η χώρα χάνει συνεχώς τα τρένα του εκσυγχρονισμού.

 

Μια προσπάθεια επίσημης οργάνωσης της ψηφιοποίησης αρχείων και της συμβατότητάς τους στην αναζήτηση, θα δώσει σίγουρα τεράστια ώθηση στην πρόσβαση των πολιτών και των ερευνητών και επιπλέον θα απαλείψει τους κινδύνους από παραπλανητικές δημοσιεύσεις και πηγές.

 

Για την Παιδεία, η ψηφιοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο. Η Ελλάδα είναι χώρα που διαθέτει σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου μικρές και μεγάλες παροικίες. Σήμερα η ηλεκτρονική και οι νέες τεχνολογίες, επιτρέπουν με μικρό κόστος την σύνδεση όλων των Ελλήνων της διασποράς και της ομογένειας, ατομικά και συλλογικά, με τη μητέρα πατρίδα, με πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα αρχεία. Έτσι, η μόρφωση, η γνώση, η ενημέρωση, η ταυτότητα και η συνείδηση  θα πάρουν νέα ώθηση αναζωογόνησης και δημιουργίας.

 

Επί πλέον θα δοθεί η δυνατότητα διαδραστικής επίδρασης πολιτισμικών στοιχείων, ακόμη και των γλωσσικών ιδιωμάτων και διαλέκτων (όπως η κυπριακή) ο πλούτος των οποίων δεν αξιοποιείται είτε γιατί υπάρχουν δυσκολίες είτε γιατί τον αγνοούμε πλήρως. Πριν χάσουμε αυτόν τον πλούτο ας τον διασώσουμε για να μπορούμε να το διαδώσουμε.

 

Η παιδεία είναι ο προνομιακός χώρος αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Δυστυχώς καθυστερούμε ακόμη στη διαμόρφωση και λειτουργία του "ηλεκτρονικού σχολείου". Όταν αυτό λειτουργήσει οι απανταχού Έλληνες της διασποράς και τα παιδιά τους θα έχουν άμεση πρόσβαση την Παιδεία μας. Αρκεί βέβαια αυτή πάντα να στέκεται στο ύψος των σύγχρονων απαιτήσεων.

 

Ας σκεφτούμε πόσο ελεύθερος χρόνος θα δοθεί στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, αν τα αρχεία είναι οργανωμένα και ψηφιοποιημένα. Ολόκληρος ο πλούτος της πολιτιστικής, πολιτισμικής και επιστημονικής κληρονομιάς θα είναι στη διάθεσή τους. Από κει και πέρα ο στόχος θα είναι να αναπτύξουν τα κριτήρια και την έρευνά τους σε νέα άγνωστα πεδία και όχι να παλεύουν να βρουν τα πεπερασμένα.

 

Την περίοδο αυτή, βλέπουμε τη χώρα μας να βρίσκεται προ δύσκολων εθνικών θεμάτων. Είτε πρόκειται για το όνομα της Μακεδονίας, είτε για τις διεθνείς συνθήκες, είτε για το Διεθνές Δίκαιο, είτε για την ιστορία, ο λαός μας έχει ανάγκη από πραγματική γνώση των δεδομένων, για να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη. Δυστυχώς η μονομερής ενημέρωση, ιδίως μέσω των κοινωνικών δικτυώσεων, κάνει θραύση και κάθε οργάνωση, ανάλογα με τους σκοπούς της, προβάλλει μέσα από το διαδίκτυο μόνο τις θέσεις που θέλει. Ο πολίτης δεν έχει πρόσβαση σε επίσημα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο, ψηφιοποιημένο αρχείο. Το έλλειμμα αυτό το εκμεταλλεύονται οι επίδοξοι λαϊκιστές και οδηγούν μεγάλες μερίδες πολιτών σε μονομερείς απόψεις και όχι λίγες φορές σε λαθεμένες θέσεις και ακραίες ενέργειες, όπως είδαμε και στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων, στις 19 Μαΐου 2018.

 

 

 

 

 

Η  κ. Αιμιλία Λυμπεράκη – Besson  είναι:

 

Δημόσιος λειτουργός στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,

– Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας,

Ms « Στρατηγικές Επικοινωνίας»

– Εμπειρογνώμονας, ενταγμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 Πρώην μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ)- ΕΟΠΠΕΠ

– Πρώην υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

 

 

 

 

 


[1]  ΕΕΑ Εκδήλωση για Προσωπικά  Δεδομένα Γ Χατζηθεοδοσίου

https://www.youtube.com/watch?v=Z_zo2UgnPBI