Αίτημα για παράταση προθεσμίας εκπρόθεσμων διακοπών

Ζητείται παράταση στις εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, μέχρι 31/12/2014

Η ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) με επιστολή της προς τη ΓΓ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ κα ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ζητάει την παράταση της προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

 

Όπως αναφέρει η Ένωση, «Επειδή την περίοδο αυτή είναι σε εξέλιξη η διόρθωση των εκκαθαριστικών του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η έκδοσή τους, τα λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες φορολογικές, εργατικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, έχουν τεράστιο όγκο εργασίας και δεν προλαβαίνουν εκ των πραγμάτων να διεκπεραιώσουν τις εργασίες εκπρόθεσμων διακοπών.

Επειδή μέχρι στιγμής δεν έχει βγει σχετική εγκύκλιος, που να διευκρινίζει πώς θα γίνουν οι εκπρόθεσμες διακοπές μετά τις 26/9/2014.

Επειδή η απόφασή σας για παράταση θα εξυπηρετήσει αφάνταστα τους φορολογούμενους επιχειρηματίες και τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς.

Επειδή το δημόσιο δεν θα υποστεί καμία ζημία, διότι η απόφασή σας δεν έχει δημοσιοοικονομικό κόστος,

Παρακαλούμε να δώσετε παράταση στις εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, μέχρι 31/12/2014».