Απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής για λανθασμένο φόρο

Σημαντική επιτυχία η έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής για λανθασμένο φόρο ακίνητης περιουσίας και επιστροφή τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά...

Σημαντική επιτυχία η έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής που υποβλήθηκε στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  για διορθωτική δήλωση Ε9 έτους 2012 και 2013, κατά την οποία επιβλήθηκε λανθασμένος φόρος ακίνητης περιουσίας και η ΔΟΥ  δεν επέστρεφε τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στον φορολογούμενο με αιτιολογία παραγραφής. 
Η ουσία της απόφασης:
"Επειδή, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι, από την 01.01.2014 και μετά, η Φορολογική Διοίκηση και εν προκειμένω η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, εφόσον διενεργεί επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου εισφοράς, μετά την πάροδο των 90 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του φορολογουμένου, οφείλει να υπολογίζει και να επιστρέφει τόκους. Η τοκοφορία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος και οι τόκοι υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις περί καθορισμού των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013, μέχρι και την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογουμένου για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου ή εισφοράς." 
"Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, το αίτημα της προσφεύγουσας περί έντοκης επιστροφής κρίνεται βάσιμο και πρέπει να γίνει αποδεκτό."
Κρίνεται σημαντική η δικαίωση της απόφασης της Δ.Ε.Δ. για όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις που η φορολογική αρχή παρατύπως δεν επιστρέφει ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα ή επιβληθέντα με λόγο παραγραφής τριετίας.
 

Το πλήρες κείμενο καθώς και το σκεπτικό βρίσκεται στην διάθεση σας για ενημέρωση μέσω του Φορολογικού Συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.


Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συνεργάζεται με το έγκριτο φοροτεχνικό γραφείο "Γιάννης Μύαρης και Συνεργάτες Ε.Ε." και προσφέρει δωρεάν συμβουλές στα μέλη του.

Ο φορολογικός σύμβουλος βρίσκεται στα γραφεία του επιμελητηρίου, Πανεπιστημίου 44, 2ος όροφος, κάθε Τρίτη & Πέμπτη από 11:00 έως 14:00. (Για προσωπικές συμβουλές κατόπιν ραντεβού)

Η ομάδα επιτέλεσης του έργου που έχει ανατεθεί:

 

Θράσος Μίαρης Φοροιτεχνικός  κιν 6932215259

Γιάννης Μύαρης Οικονομολόγος 

Χριστίνα Ψυχογυιού Εργατολόγος 

Βαγγέλης Κονόμης Λογιστής – εργατολόγος 

Βασίλης Παπαζώης Λογιστής Φοροτεχνικός 

Ελίνα Μίαρη Λογίστρια

Θάλεια Κρισίλια Λογίστρια 

 

Τα μέλη μας μπορούν επίσης να απευθύνουν γραπτά ερωτήματα στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους και τηλέφωνο επικοινωνίας στο e-mail: [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 3380 209, Τρίτη και Πέμπτη από 12.00' έως 15.00' ή  στο τηλ. 210 9639 049 καθημερινά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Σημειώνεται πως η υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά φοροτεχνικούς ούτε διεκπεραιώνει φορολογικές υποθέσεις αλλά παρέχει γενικές πληροφορίες  στα μέλη του επιμελητηρίου σε σχέση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και δίνει κατευθύνσεις για τους τρόπους επίλυσης τυχόν προβλημάτων τους.

Τηλ. Επικοινωνίας:

210 3380209

e-mail:

[email protected]

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, παρέχουμε ως Φορολογικοί σύμβουλοι, συμβουλές σε όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, δημιουργούμε βάση εμπιστοσύνης, ξεκινάμε νέο κύκλο ενημέρωσης ανά κλάδο, τον οποίο και θα δημοσιεύουμε.