Αυξήθηκαν κατακόρυφα οι έλεγχοι από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

το 2017 σε σχέση με το 2015 διενεργήθηκαν συνολικά 6.640 περισσότεροι έλεγχοι (ποσοστό αύξησης 57,70%)

Σημαντικά αυξημένοι είναι οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.ΔΕ.) το 2017 συγκριτικά με το 2015, ενώ ενισχυμένα είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
Όπως αναφέρεται στον απολογισμό δράσης της ΑΑΔΕ για το 2017, «το έργο των υπηρεσιών κρίνεται επιτυχημένο, καθώς τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κατά πολύ τους τιθέμενους στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου.

Παρουσιάζεται αυξητική πορεία των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών κατά την τριετή λειτουργία τους, σε επίπεδο πλήθους διενεργούμενων ελέγχων και ερευνών, εντοπισμένης παραβατικότητας και διαφυγόντων εσόδων.

  • Συγκεκριμένα, το 2017 σε σχέση με το 2015 διενεργήθηκαν συνολικά 6.640 περισσότεροι έλεγχοι (ποσοστό αύξησης 57,70%), εντοπίσθηκαν 5.266 περισσότερες επιχειρήσεις με παράβαση (ποσοστό αύξησης 160,50%), ενώ η αύξηση της απόδοσης των ελέγχων οδήγησε σε άνοδο των ποσοστών της εντοπισμένης παραβατικότητας από 28,51% σε 47,10%.
  • Αντίστοιχα, τα συνολικά εντοπισθέντα διαφυγόντα έσοδα παρουσίασαν σημαντικότατη άνοδο. Αξιοσημείωτη ήταν και η δράση των Υπηρεσιών στον εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων. Κατά τη διάρκεια της τριετίας εντοπίσθηκαν 222 εξαφανισμένοι έμποροι, ενώ η ταχύτητα εντοπισμού τους βελτιώθηκε σημαντικά περιορίζοντας το ύψος των διαφυγόντων εσόδων ανά εξαφανισμένο έμπορο από € 1,7 εκ. το 2015 σε € 0,284 εκ. το 2017.
  • Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το 2017 προτεραιοποίηση του συνόλου των υποθέσεων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. η οποία διενεργήθηκε σε δυο φάσεις και ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
  • Το Τμήμα Β΄ Συλλογής Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. διαχειρίστηκε και αξιολόγησε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Αναπτύχθηκαν επιχειρησιακά σχέδια δράσης και στοχεύσεις σε τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον, όπως Ναυτικές Εταιρείες, Τουριστικά Καταλύματα, Ελαιοτριβεία, Πρατήρια Kαυσίμων.
  • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης και διαχείρισης των εντολών ελέγχου όλων των δομών μέσω του Ο.Π.Σ. ELENXIS.
  • Συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών, προσανατολισμένο στην καλύτερη οργάνωσή τους και στη δημιουργία εξειδικεύσεων σε τομείς έρευνας και ελέγχου».