Διαγωνισμός για 24 αυτόματους πωλητές – Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων