Διαγωνισμός για εκμίσθωση χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

για την εγκατάσταση φωτοτυπικών μηχανημάτων