Διαγωνισμός για ενεργοποίηση θεραπευτικού τμήματος θαλάμου ιωδίου

Υποβολή προσφορών μέχρι 3 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.