Διαγωνισμός για leasing 10 οχημάτων – Πολεμικό Ναυτικό

Υποβολή προσφορών μέχρι 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.