Διαγωνισμός για «μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων»

Υποβολή προσφορών μέχρι 8 Οκτωβρίου 2018.