Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου του 2018 και ώρα 12:00.