Διαγωνισμός για προμήθεια αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου-Γ.Ν. Ζακύνθου

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 12:30.