Διαγωνισμός για προμήθεια «Κιτ αναβάθμισης υλικού»-Πολεμική Αεροπορία

Υποβολή προσφορών μέχρι 4 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.