Διαγωνισμός για προμήθεια ανυψωτικού περονοφόρου οχήματος – ΓΕΣ