Διαγωνισμός για προμήθεια παγωτών προς κάλυψη των αναγκών των μονάδων της 95 ΑΔΤΕ