Διαγωνισμός για συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων

Στις 5-7-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.