Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων-Γ.Ν. Ζακύνθου

Υποβολή προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.