Διαγωνισμός προμήθειας «Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Ανοσολογικές εξετάσεις για τα Κέντρα Υγείας 25ης Μαρτίου, Τούμπας, Σερρών, Κομοτηνής και Καβάλας»