tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Δουλειά μέχρι τα 74 με αιτιολογία τη συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου;

Εργασία μέχρι πολύ πάνω από το όριο των 67 ετών φέρνει η κυβέρνηση, με την σφραγίδα των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Εσωτερικών: «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας  – συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις». Δικαιολογία η συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου.

Όπως προβλέπει άρθρο 61 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών που έχει τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή: 

Ειδικότερα στο άρθρο 61 (Προγράμματα απασχόλησης ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε (55) ετών και άνω – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 74 ν. 3863/2010) αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με κοινή απόφαση των παραπάνω υπουργών «δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή του παρόντος σε ανέργους ηλικίας άνω των 67 και έως 74 ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος».

Η Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, επιδιώκεται η διεύρυνση της ομάδας των ατόμων που, όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’115), μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα που καταρτίζονται από τη Δ.ΥΠ.Α., για να απασχοληθούν στον δημόσιο τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών. Συγκεκριμένα, παρέχεται ήδη η δυνατότητα να προσληφθούν από τους φορείς ή τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, άνεργοι, ηλικίας από πενήντα πέντε (55) έως εξήντα επτά (67) ετών, οι οποίοι ήταν μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των δώδεκα (12) μηνών. Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει αφενός στην απαλοιφή της προϋπόθεσης της μακροχρόνιας ανεργίας και αφετέρου στην παροχή της δυνατότητας να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων και σε ανέργους ηλικίας άνω των εξήντα επτά (67) και έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, έτσι ώστε όλοι οι άνεργοι των ανωτέρω ηλικιακών ομάδων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., όπως έχει μετονομαστεί ο Ο.Α.Ε.Δ. δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), να έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν από τα εν λόγω προγράμματα. Σκοπός, κατά συνέπεια, της αξιολογούμενης αυτής ρύθμισης είναι να τύχει ευνοϊκότερης αντιμετώπισης, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων των εν λόγω ηλικιακών ομάδων καθώς κατά τεκμήριο αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα που απαιτεί ειδική αντιμετώπιση, δεδομένου ότι είναι πιο δυσχερές να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έτη εργασίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

 

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

 

Β