Ε. Μπακάλης: Δικαστικές προσφυγές για πρόστιμα και φόρους-βίντεο

Το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των πράξεων επιβολής φόρου στους φορολογούμενους από τη Διοίκηση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά των πράξεων επιβολής φόρου στους φορολογούμενους από τη Διοίκηση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο.

 

Πως όμως αυτό μπορεί να ασκηθεί, ποιες είναι οι διαδικασίες και ποια τα εμπόδια που τίθενται πριν φτάσουμε στη δικαιοσύνη;

 

Ποια είναι τα χρονικά περιθώρια άσκησης προσφυγών κατά προστίμων και καταιγιστικών πράξεων της φορολογικής διοίκησης;

 

Σε πόσο χρόνο απαντάει η διοίκηση;

 

Τι είναι η ενδικοφανής προσφυγή για την Επίλυση Διαφορών  ;

 

Πότε προσφεύγουμε στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΓΓΔΕ και γιατί είναι υποχρεωτική για την άσκηση προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια;

 

Γιατί απορρίπτεται η προσφυγή μας όταν δεν απαντήσει η Επιτροπή σε 60 μέρες;

 

Πότε καταθέτουμε το 50% του φόρου και πως δεν τον καταβάλλουμε; Τι συνέπειες έχει αυτό;

 

Πότε κάνουμε αίτηση ανάκλησης της προκαταβολής;

 

Αυτά και άλλα πολλά ερωτιματικά απαντώνται στην εισήγηση του δικηγόρου Ευστάθιου Κ. Μπακάλη ο οποίος μίλησε στην Φορολογική Εσπερίδα που διοργάνωσαν, στις 15 Ιουλίου 2014, στο President Hotel, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικών & Φορολογικών Αναλύσεων (ΕΚΟΦΑΝ) σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και την Abeliotis & Associates. Θέμα της Εσπερίδας ήταν τα «Επίκαιρα Φορολογικά Ζητήματα».

 

Ο κ. Ευστάθιος Κ. Μπακάλης  είναι Δικηγόρος, Φορολογικός Σύμβουλος Ολομελείας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, D.E.A. Φορολογικού Δικαίου Université Paris I Panthéon – Sorbonne, Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μ.Δ.Ε. Φορολογικού Δικαίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών