Εγγυητικές επιστολές του ΕΤΕΑΝ για επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ

Ενισχύεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων με τη δυνατότητα ΕΤΕΑΝ να εκδίδει εγγυητικές επιστολές για τις μικρές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα

Ενισχύεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων με τη δυνατότητα του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) να εκδίδει εγγυητικές επιστολές με τις οποίες οι μικρές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα όπως του ΕΣΠΑ θα μπορούν να λάβουν μέχρι το 50% της επιχορήγηση που προβλέπει το πρόγραμμα.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση (Αρ. πρωτ.: 18571/26.4.2013) του υπουργείου Ανάπτυξης η οποία αφορά την έκδοση εγγυητικών επιστολών προκειμένου να εκταμιεύσουν οι επιχειρήσεις που επενδύουν ποσά της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι για τις επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από τις τράπεζες.
Σημειώνουμε ότι το ΕΤΕΑΝ χορηγεί και δάνεια για μικρές επιχειρήσεις με μηδενικό επιτόκιο με την προϋπόθεση ότι θα αποτελεί το 50% του δανείου από τράπεζα με αποτέλεσμα το πραγματικό επιτόκιο για τη μικρή επιχείρηση να πέφτει στο μισό.

«Μικροδάνεια»

Στο μεταξύ έγινε γνωστό ότι τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα εξετάζουν την τη δυνατότητα να λαμβάνουν μικροδάνεια έως 10.000ευρώ από  τις τράπεζες χωρίς να απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις θα έχουν στο προσεχές μέλλον οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Η Ομάδα Δράσης θεωρεί ότι δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό μικρών επιχειρήσεων, το δυναμικό ανάπτυξης ιδρυμάτων μικροπιστώσεων στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποδειχτεί ελκυστική εναλλακτική λύση αντί των τραπεζικών δανείων. Ήδη η Task Force έχει λάβει από τον Ιανουάριο του 2013 έκθεση της γαλλικής ADIE International σχετικά με το δυναμικό ανάπτυξης της μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα, ενώ διερευνά και τη δρομολόγηση πιλοτικού έργου.

Η τράπεζα μικρομεσαίων

Στα πλαίσια της προσπάθειας χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων είναι και η ανακοίνωση από την ΓΣΕΒΕ, την ΕΣΕΕ και την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας (ΕΣΤΕ) για την προώθηση της ιδέας τράπεζας μικρομεσαίων με αξιοποίηση του δικτύου των συνεταιριστικών τραπεζών.