Επαναληπτικός διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών»