Επαναληπτικός διαγωνισμός για ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων κλιματισμού – 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης