Επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια χειρουργικών και εξεταστικών γαντιών – Γ.Ν. Ζακύνθου