Επιχειρείν: 21.600.000 νέες εταιρίες σε 5 χρόνια στην Κίνα!

Εδώ κλείνουν αλλού ανοίγουν!

Εδώ κλείνουν αλλού ανοίγουν!

 

Περίπου 21,6 εκατομμύρια εταιρίες εγγράφηκαν στα μητρώα ίδρυσης επιχειρήσεων της Κίνας, την τελευταία πενταετία, με δεδομένη την εφαρμογή των πρωτοβουλιών του Πεκίνου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

 

Η εισαγωγή των νέων πολιτικών για την επιχειρηματική καινοτομία έγινε το 2014, με την δημιουργία 4.200 νέων επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών υλοποίησης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με αρχικά κεφάλαια 870 εκατομμυρίων δολαρίων.

 

Πηγή: Το Ποντίκι

 

 

 

ΑΣΒ