Ερευνα: Πως θα δώσουν οι τράπεζες ώθηση στην επιχειρηματικότητα

Αφήστε 2000 ευκαιρίες να... ανθίσουν είναι το μήνυμα που στέλνει σε τράπεζες, επιχειρήσεις αλλά και private equity funds η νέα μελέτη της PriceWaterhouseCoopers

Αφήστε 2000 ευκαιρίες να… ανθίσουν είναι το μήνυμα που στέλνει σε τράπεζες, επιχειρήσεις αλλά και private equity funds η νέα μελέτη της PriceWaterhouseCoopers, η οποία ζητά από τις τράπεζες να αναλάβουν λογαριασμό ως 15 δισ. ευρώ και να ρίξουν στις επιχειρήσεις ρευστό 10 δισ. ευρώ.

Η ελεγκτική εταιρεία διενήργησε μελέτη σε δείγμα 2.950 επιχειρήσεων, που απασχολούν περίπου 500 χιλ. εργαζόμενους και αντιπροσωπεύουν το 85% του ετήσιου τζίρου της αγοράς και το 25% του ΑΕΠ της χώρας.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι παρά τη βαθειά ύφεση δεν έχει καταστραφεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Για να πάρει όμως μπροστά η οικονομία απαιτούνται νέες επενδύσεις από τις εταιρείες με καλά θεμελιώδη στοιχεία, αναδιάρθρωση δανείων για τις επιχειρήσεις που μπορούν να σωθούν και εκκαθάριση των επιχειρήσεων που δεν έχουν αξία (zombies).

Oι τράπεζες θα μπορούσαν να ρίξουν ως 10 δισ. ευρώ για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων και την αναδιάρθρωση δανείων και να προχωρήσουν, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε ταχεία εκκαθάριση εταιρειών στις οποίες έχουν χορηγήσει δάνεια ύψους 15 δισ. ευρώ.

Αν συμβεί αυτό θα μπορούν να προσβλέπουν σε κινητοποίηση επενδύσεων από τρίτους ύψους 7 δισ. ευρώ και σε ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων ύψους 2 δισ. ευρώ από τις επιχειρήσεις που θα οδηγηθούν σε ταχεία εκκαθάριση. Το όφελος για την οικονομία θα ήταν επίσης σημαντικό, καθώς θα αυξανόταν ετησίως το ΑΕΠ κατά 0,7% με 1% ως το 2020.

Με βάση τη μελέτη από το δείγμα των 2,950 επιχειρήσεων οι περίπου 800 χαρακτηρίζονται ως «stars» ή «almost stars». Με 5 δισ. ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες και προσέλκυση άλλων 3 δισ. ευρώ από τρίτους επενδυτές θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις, ενισχύοντας τα μεγέθη τους.

Περίπου 1269 εταιρείες με 19,5 δισ. ευρώ δανειακά βάρη θα χρειασθούν αναδιάρθρωση δανείων. Οι τράπεζες θα πρέπει να ρίξουν ως 10 δισ. ευρώ για την αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότησή τους και να βρουν στρατηγικούς επενδυτές που να βάλουν ως 4 δισ. ευρώ καλύπτοντας αυξήσεις κεφαλαίου.

Η παραπάνω υποκατηγορία αποτελεί και τη μεγαλύτερη δεξαμενή των αναδιαρθρώσεων δανείων. Από το τι μέρος των παραπάνω επιχειρήσεων θα αναδιαρθρωθεί αποτελεσματικά ως το τέλος του 2015 θα κριθεί εν πολλοίς και η αναζωογόνηση ή όχι της εγχώριας οικονομίας σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο της PwC Κ. Μητρόπουλο

Τέλος υπάρχουν και οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, με αρνητικές ταμειακές ροές οι οποίες έχουν τραπεζικό δανεισμό 15 δισ. ευρώ. Για αυτές η μελέτη προτείνει την εκκαθάριση τους ώστε να ανακτηθούν κάποια περιουσιακά στοιχεία η αξία των οποίων υπολογίζεται στα 2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες διαθέτουν, μετά τη πρόσφατη άσκηση προσομοίωσης και τις αυξήσεις κεφαλαίου τη δυνατότητα να πάρουν προβλέψεις για επιχειρηματικά δάνεια ύψους 17 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από μελέτη της PwC η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 3.150 επιχειρήσεων με πλήρη οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 2008/2012 και έσοδα πάνω από 10 εκατ. ευρώ σε οποιοδήποτε έτος. Από το δείγμα εξαιρέθηκαν επιχειρήσεις το δανεισμό των οποίων εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ.

                                                             Πηγή www.euro2day.gr