Γ. Μπρούλιας στο eea.gr: Προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας

Άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γ. Μπρούλια στο eea.gr: 

 

Η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Αθήνας ήταν και πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων.

H αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Αθήνας αποτελεί σημαντικότατη προϋπόθεση για την αναβάθμιση της Αθήνας, πέραν της ανάπτυξης παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, τη βελτίωση των υποδομών, την αισθητική ανάπλαση και τη περαιτέρω ανάπτυξη της πόλης ως τουριστικού προορισμού.

Η Αθήνα, τα τελευταία χρόνια πέρασε από πολλά κύματα αλλαγών και εξελίξεων, με σοβαρές, κατά περίπτωση καταλυτικές συνέπειες, για τον κοινωνικό, επιχειρηματικό και παραγωγικό ιστό της. Από μια πόλη που κυρίως διαχειρίζεται τα προβλήματα της κρίσης, μπορεί να μετεξελιχτεί σε πρωτεύουσα πρότυπο ανασυγκρότησης και ανάκαμψης, αποδεικνύοντας έμπρακτα, το σημαντικό, μεταρρυθμιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη χώρα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η τόνωση της ερευνητικής δραστηριότητας και η διασύνδεσή της με την παραγωγή καθώς και η στόχευση σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν αναπτυξιακή δυναμική όπως ο τουρισμός, οι νέες τεχνολογίες, η δημιουργική βιομηχανία και τα παραδοσιακά προϊόντα, η ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας,  η διατήρηση και ανάπτυξη των παραδοσιακών επαγγελμάτων η διαρκής παρακολούθηση όλων των υφιστάμενων και νέων τάσεων της αγοράς, πρέπει να αποτελούν βασικούς στόχους για όλους μας στην Δημοτική Αρχή.

Ο μηχανισμός του Δήμου Αθηναίων τα προηγούμενα 8 έτη, παρόλη τη κρίση που βίωσε η χώρα και ειδικότερα η Αθήνα ως πρωτεύουσα και επιχειρηματικό κέντρο, κατάφερε να δημιουργήσει ένα μελετημένο, καθόλα ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο καταρχήν τοποθέτησε πολύ ισχυρές βάσεις για την επόμενη 10ετία, ενώ ταυτόχρονα πέτυχε, εν μέσω κρίσης, να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που προσφέρει σημαντικά εργαλεία και διεξόδους ανάπτυξης στην επιχειρηματική κοινότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι,

  • η μείωση των τελών σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις από το 2015 έως το 2019 ως εξής: 28,5% για τους σταθμούς αυτοκινήτων, 18,5% για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 15,3% για τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου και 5% για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (καφέ, εστιατόρια, μπαρ κλπ). Οι νέες μειώσεις για το 2019 στα επαγγελματικά κυμαίνονται από 1% έως 28%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης,
  • η υποστήριξη μέσω του Δικτύου Επιχειρηματικότητας 300 ομάδων νεοφυών επιχειρηματιών και περισσότερων από 1200 υφιστάμενων επιχειρήσεων, η πραγματοποίηση περισσότερων από 1000 εκδηλώσεων, διαγωνισμών, εκθέσεων και φεστιβάλ, και,
  • τα ευρήματα από μια πρώτη έρευνα επανασυνδέσεων μετρητών ΔΕΗ και της επαναλειτουργίας των ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, που δείχνουν ότι από 1-1-2019 έχουν επανασυνδεθεί περισσότερα από 150 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνα, που ηλεκτροδοτούν περισσότερα από 41.500 τετραγωνικά μέτρα, με έμφαση στις κατοικίες (ιδιοκατοίκηση), τις ενοικιαζόμενες κατοικίες, τα ξενοδοχεία και τις επαγγελματικές στέγες προσανατολιζόμενες σε τουριστικές δραστηριότητες.

Χωρίς χρέη πλέον και με πλεόνασμα 25 εκ., ο Δήμος Αθηναίων έχει σε λειτουργία μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως την εκχώρηση πόρων από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τους ευρωπαϊκούς πόρους απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Συμπράξεις Δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τους ιδίους πόρους του Δήμου, καθώς και τις ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης, πέρα αυτού της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης.

Ωστόσο υπάρχει ακόμη πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει ώστε να πετύχουμε τον μετασχηματισμό της για πολλά έτη εσωστρεφούς οικονομίας της πόλης, σε εξωστρεφή.

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,  το INNOVATHENS του Δήμου Αθηναίων, η στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των νέων τεχνολογιών, οι θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας αλλά και η ευρεία συνεργασία με τα πανεπιστήμια της πόλης και τους θεσμικούς φορείς επιχειρηματικότητας, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και ταυτόχρονα να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Εστιάζοντας στην προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, ήδη, τρέχουμε  δράσεις για την τόνωση της εξωστρέφειας, τη στήριξη της καινοτομίας, την προώθηση και την προβολή του προορισμού «Αθήνα» για την προσέλκυση συνεδρίων και εταιρικών συναντήσεων διεθνούς ενδιαφέροντος  και τη δικτύωση των επαγγελματιών του τουρισμού με τη διεθνή τουριστική αγορά.

Οι δράσεις που έχουμε δρομολογήσει παντρεύουν το καλό με το βιώσιμο ώστε να συμβάλλουν στην κατεύθυνση να γίνει η Αθήνα πρώτυπο βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης.