Η ΓΣ της Ένωσης βαλκανικών Επιμελητηρίων

Θέμα η ανάπτυξη της βαλκανικής χερσονήσου με έμφαση στον τουριστικό τομέα

Πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου, σε ξενοδοχείο της Αθήνας, η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων, της οποίας πρόεδρος είναι ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, με θέμα την ανάπτυξη της βαλκανικής χερσονήσου με έμφαση στον τουριστικό τομέα. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, επίσης, πρόεδροι και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Αλβανίας, της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τουρκίας, της FYROM, του Μαυροβούνιου, της Ρουμανίας και της Σερβίας, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας του υπ. Τουρισμού κ. Αναστάσιος Λιάσκος.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων κ. Μίχαλος στην ομιλία του επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής: «Σας καλωσορίζω σε μια χώρα που, με πολύ κόπο και θυσίες, επιχειρεί να αφήσει πίσω της τον εφιάλτη της οικονομικής κρίσης. 

Έναν εφιάλτη που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό βιώνουν οι οικονομίες ολόκληρης της περιοχής των Βαλκανίων – αφού η ύφεση και η οικονομική στασιμότητα που χαρακτηρίζουν τα τελευταία χρόνια την ευρωζώνη, είχαν ως επακόλουθο τη μείωση των εισαγωγών από τις βαλκανικές χώρες και τον δραστικό περιορισμό των ξένων επενδύσεων».

Ο κ. Μίχαλος στη συνέχεια αναφέρθηκε λεπτομερώς στην προσπάθεια που έχει κάνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια  για να βγει από την κρίση, τονίζοντας, ωστόσο, ότι πέραν των δικών μας προσπαθειών, καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει η λήψη μέτρων από την τρόικα για την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ώστε να καταστεί οριστικά βιώσιμο. Ταυτόχρονα, βέβαια, όπως τόνισε ο κ. Μίχαλος, θα πρέπει να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, γεγονός που προϋποθέτει υπό τις παρούσες συνθήκες την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης αλλά και κινήσεις για την ποσοτική χαλάρωση στη ζώνη του ευρώ.

Ειδικότερα για τα Βαλκάνια, θα πρέπει να ενισχυθούν τα κεφάλαια που δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΙΡΑ). Αναφερόμενος στην περιοχή των Βαλκανίων, ο κ. Μίχαλος είπε ότι θεωρεί  «ιδιαίτερα σημαντική την ανάγκη να δημιουργηθεί μια ισχυρή περιφερειακή αγορά στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αυτές μοιράζονται: γεωγραφική θέση και εγγύτητα, πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης, κλίμα κ.τ.λ.

Για να μπορέσουν να κερδίσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, οι χώρες των Βαλκανίων θα πρέπει να επενδύσουν στη συνένωση δυνάμεων: για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, για την από κοινού αξιοποίηση και τη μεγιστοποίηση κοινών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Οι τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρξει στενότερη συνεργασία είναι:

  • Η ενέργεια, με στόχο την ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών των βαλκανικών χωρών.
  • Η γεωργική παραγωγή, ειδικά στον τομέα της βιολογικής γεωργίας
  • Ο τουρισμός
  • Η ανάπτυξη υποδομών – ένας κλάδος στον οποίο οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες διαθέτουν εξαιρετική τεχνογνωσία και εμπειρία.
  • Οι μεταφορές, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της καίριας γεωγραφικής θέσης της βαλκανικής χερσονήσου. 

Η οργανωμένη συμπόρευση των βαλκανικών οικονομιών σε μια τροχιά διατηρήσιμης και συνεκτικής ανάπτυξης, είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση.

Για την επιτυχή αντιμετώπισή της απαιτείται η αξιοποίηση του ρόλου και των δυνατοτήτων των Επιμελητηρίων. Όπως έχω επισημάνει, τα Επιμελητήρια είναι οι οργανισμοί που έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν την τοπική γνώση σε εθνική, περιφερειακή και ευρωπαϊκή δράση.

Είναι οι φορείς που γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, μπορούν να διατυπώσουν προτάσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται σε τοπικά δεδομένα, ανάγκες και προσδοκίες.

Έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες δικτύωσης, σε μικρή ή ευρύτερη κλίμακα, σε συνεργασία με τα τοπικά επιμελητήρια της περιοχής.

Επίσης, μπορούν να λειτουργήσουν ως δίαυλοι μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας, σε θέματα απλούστευσης διαδικασιών και βελτίωσης των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Ένας άλλος σημαντικός στόχος στον οποίο τα Επιμελητήρια μπορούν να συμβάλουν, είναι αυτός της ενίσχυσης της απασχόλησης, μέσα από την ενεργοποίηση του θεσμού της μαθητείας.

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, ο επιμελητηριακός θεσμός έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή του συστήματος μαθητείας, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Τα Επιμελητήρια μπορούν να λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Μπορούν να προτείνουν ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα υπηρετούν τον ευρύτερο στόχο της ανάπτυξης και της ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, τα Επιμελητήρια είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι η ισχυρή φωνή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σε βαλκανικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Εμείς θεωρούμε ότι κανένας αναπτυξιακός στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί, εάν δεν συμπεριλαμβάνει τη ραχοκοκαλιά των ευρωπαϊκών οικονομιών, που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση.

Γι’ αυτό και διεκδικούμε συστηματικά μέτρα και δράσεις που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα εμπόδια που δημιουργεί η έλλειψη κρίσιμης μάζας. Να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους. Επιγραμματικά αναφέρω ότι ζητούμε:

  • Ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Μέριμνα για την προώθηση των μικρών επιχειρήσεων, όσον αφορά την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές
  • Ενίσχυση της δικτύωσης των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη μορφή clusters, εξαγωγικών κοινοπραξιών κτλ.
  • Προώθηση των οικονομικών σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και Βόρειας Αφρικής, με σκοπό την τόνωση των εμπορικών συναλλαγών, και την ανάμειξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και διεθνείς πόρους

Στα χρόνια που έρχονται καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη και πολυεπίπεδη πρόκληση. Να αφήσουμε πίσω μας τον εφιάλτη της κρίσης, της αβεβαιότητας και της ύφεσης. Να στηρίξουμε την επανεκκίνηση των οικονομιών της περιοχής μας. Κυρίως, να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Το οποίο θα εγγυάται όχι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική ευημερία. Οι λαοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αξίζουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Αξίζουν περισσότερες ευκαιρίες και προοπτικές. Πιστεύω ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μας και αξιοποιώντας από κοινού τα πλεονεκτήματα της περιοχής, θα μπορέσουμε να φτάσουμε πιο κοντά σε αυτό το στόχο».