Ματαίωση διαγωνισμού για υπηρεσίες σίτισης

Για Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Λάρισας