Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμού για «Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών 251 ΓΝΑ»