Νέες διευκρινίσεις για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Το πρώτο τρίμηνο του 2014 θα αντιμετωπιστεί ελαστικά ως περίοδος προσαρμογής

Σε συνέντευξη του στο e-forologia ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης έδωσε μερικές επιπλέον λεπτομέρειες για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά μήνα.

Συγκεκριμένα:

-Η υποβολή των καταστάσεων θα γίνεται για τα έσοδα μέχρι την 15η του επόμενου μήνα.
-Για τα έξοδα η προθεσμία υποβολής θα οριστεί μέχρι την υποβολή της εκάστοτε περιοδικής ΦΠΑ.
-Το πρώτο τρίμηνο του 2014 θα αντιμετωπιστεί ελαστικά ως περίοδος προσαρμογής.
-Οι χονδρικές συναλλαγές θα αποστέλλονται συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ και ανά μήνα.
-Κάθε  έξοδο θα μπορεί να υποβληθεί με μια εγγραφή ανά ΑΦΜ.
-Τα έξοδα που λαμβάνουν οι εταιρίες και έχουν εκδοθεί σε όνομα τρίτου θα συμπεριλαμβάνονται συγκεντρωτικά ανά μήνα ή ανά τρίμηνο σε μία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο.
-Διορθώσεις στις καταστάσεις θα γίνονται μέχρι το τέλος του Οικονομικού έτους, όσον αφορά όμως το σκέλος των εσόδων θα υπάρχει πρόστιμο για την εκπρόθεσμη διόρθωση ή προσθήκη, καθώς θα πρέπει να συμβαδίζουν τα δεδομένα με την περιοδική ΦΠΑ.
 

Η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να επιλέξει τον τρόπο που θα στέλνει τα στοιχεία. Θα δοθούν πολλαπλές δυνατότητες (xml upload, web service, σύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ, φόρμα για χειροκίνητη υποβολή) .