ΟΟΣΑ: Ψυχικά νοσήματα και οικονομία

Τα ψυχικά νοσήματα επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα του ΟΟΣΑ.

Το κόστος παγκοσμίως είναι τεράστιο και η πανδημία χειροτέρεψε την κατάσταση.

Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στους τομείς της εργασίας, της κοινωνικής ζωής, της εκπαίδευσης της άσκησης και των υπηρεσιών υγείας.

Η αντιμετώπιση των ψυχικών νοσημάτων ισοδυναμεί με το 4% του ΑΕΠ της Ε.Ε. είτε άμεσα ως προς την θεραπεία είτε έμμεσα από την μείωση θέσεων εργασίας και την παράλληλη μείωση παραγωγικότητας.

Ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει η δέουσα υποστήριξη στους νοσούντες και ταυτόχρονα αύξηση επενδύσεων και ποιότητας φροντίδας ώστε να μειωθούν αυτοί οι υψηλοί δείκτες οικονομικού και κοινωνικού κόστους.

Βασικός πυλώνας σύμφωνα με την έκθεση θα μπορούσε να είναι η αναγνώριση του ζητήματος. Επισημαίνεται παράλληλα ότι στις χώρες του ΟΟΣΑ εμφανίζεται αύξηση των κονδυλίων για την ψυχική υγεία, ενώ σε άλλα κράτη δεν καταγράφεται αντίστοιχη πορεία.

Πηγή:Euronews

Β