tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών

Γράφει ο Σπύρος Φρεμεντίτης, Δικηγόρος-Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Σε ισχύ βρίσκεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών, που έχουν διακόψει την ασφάλιση τους και επιθυμούν να την συνεχίσουν στον κλάδο κύριας σύνταξης ή /και ασθενείας ή/ και επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εγκύκλιο οδηγία 3/2018 του e-ΕΦΚΑ.

Επ΄ αυτού με νεώτερη εγκύκλιο την  26/2022 (αρ. πρωτ. 341658/Σ.476) γνωστοποιούνται το πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι λειτουργικές προδιαγραφές και η διαδικασία αξιοποίησής της από ασφαλισμένους και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει εφεξής, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής

αιτήματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και επιπλέον τις κάτωθι λειτουργικές

δυνατότητες:

▪ Δρομολόγηση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

▪ Έλεγχος των προϋποθέσεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης με

αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

▪ Ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση και κοινοποίηση διοικητικών αποφάσεων.

▪ Ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης εισφορών προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης για την

πληρωμή μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με χρήση κωδικού εντολής πληρωμής

(RF).

▪ Αυτοματοποιημένες ροές παρακολούθησης και εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών.

▪ Αυτοματοποιημένες, τακτικές ροές ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων.

▪ Ηλεκτρονική παρακολούθηση της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (έναρξη,

διακοπή, απώλεια κ.α).

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή υπηρεσία παρέχεται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων ν. 4387/2016». Για την υποβολή σχετικής αίτησης γίνεται είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου και του ΑΜΚΑ.

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι, που αιτούνται την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους καταβάλλουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 39, του άρθρου 40, του άρθρου  41 και του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 ασφαλιστική εισφορά, όπως ισχύουν.

Από 01.01.2020 και εντεύθεν, η μηνιαία εισφορά προσδιορίζεται με βάση την επιλεγείσα

ασφαλιστική κατηγορία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της πρώτης (1ης)

ασφαλιστικής κατηγορίας.

Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

▪ Εάν κατά το έτος υποβολής αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υπήρχε

ενεργή ασφάλιση και άρα είχε γίνει επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, η εισφορά

προσδιορίζεται επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

Για τις περιπτώσεις ένταξης στην Ειδική ασφαλιστική κατηγορία, θα πρέπει να γίνει

επιλογή/δήλωση ασφαλιστικής κατηγορίας, με ελάχιστη την εισφορά που αντιστοιχεί στην

1η  ασφαλιστική κατηγορία.

▪ Εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης δεν υπήρχε ενεργή ασφάλιση μη μισθωτού,

πραγματοποιείται επιλογή/δήλωση της ασφαλιστικής κατηγορία, που επιθυμεί ο αιτών για

την μηνιαία εισφορά της προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης.

▪ Η ασφαλιστική κατηγορία ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

προσδιορίζεται άπαξ, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, χωρίς δικαίωμα

μεταγενέστερης αλλαγής κατηγορίας.

Τέλος να αναφέρουμε ότι η διακοπή – λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από την νέα υπηρεσία υποβάλλοντας σχετική αίτηση και με δυνατότητα έκδοσης και ανάρτησης απόφασης διακοπής – λήξης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης