Προσοχή σε παραπλανητικές επιστολές με χρήση όρου «European Chambers»

Το Ευρωεπιμελητήριο δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία Blake και δεν εμπλέκεται, ούτε μεσολαβεί στη δημοσίευση αυτή

Το Ευρωεπιμελητήριο (EUROCHAMBRES) ενημερώνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ότι μια εταιρεία με την επωνυμία "Blake", με έδρα το Λονδίνο (GB), έρχεται σε επαφή με εταιρείες – υποψηφίους πελάτες για την έκδοση ενός οδηγού "European Chambers of Commerce Business to Business Contacts Guide". Για τη συμμετοχή τον οδηγό ζητείται αμοιβή 895 λίρες Αγγλίας.

 

Το Ευρωεπιμελητήριο δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία Blake και δεν εμπλέκεται, ούτε μεσολαβεί στη δημοσίευση αυτή, όπως παραπλανητικά αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας.

 

 

Το αγγλικό κείμενο του ευροεπιμελητηρίου έχει ως εξής:

 

«EUROCHAMBRES has been informed that a company named “Blake” based in London (GB) is currently contacting companies for the edition of a "European Chambers of Commerce Business to Business Contacts Guide". A fee of 895£ is charged to companies willing to be registered in this guide. You will find below a copy of standard email send by Blake to potential clients. Please note that EUROCHAMBRES has nothing to do with Blake and is by no mean involved in the publication of this so called "European Chambers of Commerce Business to Business contacts Guide" as mentioned in the email. Could you please take all the necessary measures to provide your constituency with this information».

 

Δείτε την επιστολή της αγγλικής εταιρείας.