Στα 57 εκ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές και συναλλακτικές το πρώτο 4μηνο

το πρώτο 4μηνο είχε μικρότερες αυξήσεις απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017

Στα 57.021.800 ευρώ έφτασαν οι ακάλυπτες επιταγές και συναλλακτικές το πρώτο 4μηνο του 2018 αυξάνοντας τις συνολικές απλήρωτες υποχρεώσεις στα 292.764.771 ευρώ, σύμφωνα με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Εξ αυτών οι ακάλυπτες επιταγές ανέρχονται στο ποσό των 232.123.124 ευρώ (42.928.700€ στο 4μηνο) και οι απλήρωτες συναλλαγματικές στα 60.641.647 ευρώ (14.093.100€ στο 4μηνο). Από γενική άποψη το πρώτο 4μηνο είχε μικρότερες αυξήσεις απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

850

13.640.344

10.620

202.834.858

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

856

11.562.292

11.476

214.397.150

ΜΑΡΤΙΟΣ

771

8.106.939

12.247

222.504.089

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

847

9.619.125

13.094

232.123.124

Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2018/2017
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2018/2017
ΠΟΣΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

34,92%

54,80%

7,87%

-39,14%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

0,71%

-15,23%

12,93%

-42,55%

ΜΑΡΤΙΟΣ

-9,93%

-29,88%

-5,51%

-38,31%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

9,86%

18,65%

25,11%

-20,00%

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΟΣΑ
(σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΩΝ
(σε ΕΥΡΩ)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2.206

4.257.433

29.599

50.805.980

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1.756

3.857.154

31.355

54.663.134

ΜΑΡΤΙΟΣ

1.659

3.086.136

33.014

57.749.270

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1.652

2.892.377

34.666

60.641.647

Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
(ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΩΝ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
/ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2018/2017
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ
2018/2017
ΠΟΣΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

25,55%

58,39%

-12,77%

-0,79%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

-20,40%

-9,40%

-26,92%

-38,43%

ΜΑΡΤΙΟΣ

-5,52%

-19,99%

-30,79%

-23,11%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

-0,42%

-6,28%

-18,54%

-1,14%

Πηγή: Τειρεσίας

 

 

ΑΣΒ