Τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ανασφάλιστη εργασία

Η πλειοψηφία των ελέγχων είναι κυρίως δειγματοληπτικοί σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας αλλά και στοχευμένοι σε κλάδους

Σε έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή η Υπουργός εργασίας Κα Ε. Αχτσιόγλου στο πλαίσιο απάντησης σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή, παρέθεσε πίνακες με τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ανασφάλιστη εργασία στο πρώτο οκτάμηνο του 2017.  Επιπλέον η υπουργός εργασίας ανέφερε για μια ακόμη φορά ότι το υπ. Εργασίας  δρομολογεί την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία. Με την αλλαγή αυτή, θα προβλεφθεί η κλιμακωτή μείωση του προστίμου, εφόσον γίνει πρόσληψη του εργαζόμενου και ανάλογα με τον χρόνο της πρόσληψης.

Δείτε αναλυτικά την απάντηση της Υπουργού:

Α) Το Σ.ΕΠ.Ε. είναι ένας κατ' εξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός με κύριο έργο τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, η οποία εξασφαλίζεται με τη συχνή παρουσία των Επιθεωρητών Εργασίας στους χώρους εργασίας. Οι έλεγχοι αφορούν την αδήλωτη εργασία και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, τους όρους εργασίας (χρονικά όρια, αμοιβή), τη νομιμότητα της απασχόλησης, την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

Δίδεται μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και με αφορμή την έναρξη ισχύος από 15 Σεπτεμβρίου 2013, της Υ.Α Υπ. Αριθμ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β' / 23 Αυγούστου 2013), που προβλέπει αυστηροποίηση των προστίμων και με σκοπό την δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός επιχειρησιακου πλαισίου δράσης με την κωδική ονομασία «ΑΡΤΕΜΙΣ», με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ελεγκτικών φορέων του Υπουργείου (ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ πρώην ΕΥΠΕΑ) με την οριστικοποίηση των εστιασμένων ελέγχων σε όλες τις περιοχές της χώρας. Οι έλεγχοι διενεργουνται είτε ξεχωριστά είτε από μικτά κλιμάκια Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητών Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. και σε ορισμένες περιπτώσεις με την συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

Η πλειοψηφία των ελέγχων είναι κυρίως δειγματοληπτικοί σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας αλλά και στοχευμένοι σε κλάδους που με βάση όλες τις μέχρι σήμερα ενδείξεις παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας.
 

Δείτε τους πίνακες

 

Πηγή: taxheaven

 

 

ΑΣΒ