tuv-iso-logo

Τακτική επιδότηση ανεργίας: Προϋποθέσεις χορήγησης

Γράφει η Ελένη Καραβέλα, Δικηγόρος – Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, οι οποίοι είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας πρέπει να γίνει διάκριση αν πρόκειται για Αρχική Επιδότηση ή για Συνέχιση Επιδότησης που είχε ανασταλεί.

Α. Αρχική Επιδότηση

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας παρέχεται στους αιτούντες που τυγχάνουν πρώην μισθωτοί, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  1.   καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)
  2. έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
  3. έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, ως εξής (ειδικές προϋποθέσεις):

α) Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά

1η περίπτωση: Τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από  την έναρξη της επιδότησής τους

2η περίπτωση (για ασφαλισμένους που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης): Τουλάχιστον διακόσιες (200) ημέρες εργασίας ή εκατόν ογδόντα (180) για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής, και ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης

β) Για ασφαλισμένους που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν:

Τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα.

Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Για την επιδότηση στην κατηγορία των οικοδόμων απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας και η λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης να προέρχονται από τον οικοδομικό κλάδο.

Β. Συνέχιση Επιδότησης που είχε ανασταλεί

Συνέχιση επιδότησης παρέχεται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:

  1. η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί
  2. ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον
  3. η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
  4.   δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο

 

Η συνέχιση της επιδότησης δεν χορηγείται (Α) σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης και (Β) σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας.