Το κλείσιμο επιχειρήσεων με χρέη

Σοβαρό πρόβλημα αποτελούν οι δυσκολίες κλεισίματος των επιχειρήσεων ενώ αυτές έχουν χρέη που τους «κυνηγούν»

  • Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ένα σοβαρό πρόβλημα αναδείχτηκε με ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για τις δυσκολίες κλεισίματος των επιχειρήσεων ενώ αυτές έχουν χρέη που τους «κυνηγούν». Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, εκπροσωπώντας το υπουργείο Οικονομικών, απάντησε σε σχετική ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ αναφέροντας ότι σήμερα έχουν γίνει διευκολύνσεις στο κλείσιμο παρά τα χρέη τα οποία όμως τους «κυνηγούν» πάντα και μετά το κλείσιμο.

Ο κ. Κουΐκ ζήτησε τη δημιουργία «fast track» διαδικασιών για την οριστική διακοπή των ζημιογόνων επιχειρήσεων και την ελάφρυνση των ήδη κατεστραμμένων επαγγελματιών, προκειμένου να αποφευχθεί η ομηρία των ελεύθερων επαγγελματιών που ζημιώνουν τον εαυτό τους και κατ’ επέκταση τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Κινήματος στην Εκλογική Περιφέρεια της Φθιώτιδας Νίκο Καλτσά, στις πληροφορίες του οποίου βασίστηκε η Ερώτηση του Τέρενς Κουίκ, «είναι απορίας άξιο στην παρούσα συγκυρία βαθιάς οικονομικής ύφεσης, πώς είναι δυνατό ένας μικρομεσαίος ελεύθερος επαγγελματίας να καταφέρει να «κλείσει» οριστικά την επιχείρησή του αφού χωρίς την προηγούμενη αποπληρωμή οφειλομένων προς το Ελληνικό Δημόσιο, αυτό καθίσταται αδύνατο».

«Προτίθεστε να λάβετε κάποιου είδους ειδική μέριμνα για τις κατηγορίες αυτές των επαγγελματιών, οι οποίοι ζητούν το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους, με μόνο στόχο να μην παράγουν χρέη, τα οποία και ανείσπρακτα τελικά θα μείνουν, αλλά και η κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να δρα τιμωρητικά απέναντί τους;» ερωτά το Γιάννη Στουρνάρα ο Τέρενς Κουίκ και ζητά «την προσαρμογή των διαδικασιών στις ακραίες επαγγελματικές συνθήκες που σήμερα όλοι βιώνουμε».

Στην απάντησή του ο κ Μαυραγάνης αναφέρει σειρά από διευκολύνσεις που έχουν νομοθετηθεί ώστε να μπορεί ο μικρομεσαίος να κλείσει την επιχείρηση χωρίς να συνεχίσουν να τον επιβαρύνουν τρέχουσες υποχρεώσεις.

Το κείμενο της Ερώτησης του κ. Κουΐκ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

ΘΕΜΑ : «ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Κύριε Υπουργέ,

Όπως με ενημερώνει ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νίκος Καλτσάς στην Εκλογική Περιφέρεια της Φθιώτιδας, είναι απορίας άξιο στην παρούσα συγκυρία βαθιάς οικονομικής ύφεσης, πώς είναι δυνατό ένας μικρομεσαίος ελεύθερος επαγγελματίας να καταφέρει να «κλείσει» οριστικά την επιχείρησή του, εφόσον και δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του είτε αυτές είναι ασφαλιστικές, φορολογικές, ή άλλες.

Όμηρος των οφειλών του προς την εκάστοτε Δ.Ο.Υ., αλλά και του ασφαλιστικού του φορέα, καθίσταται αδύνατο να δώσει ένα τέλος στην επιχείρησή του, που σαφώς για να ζητά τη διακοπή της, είναι ζημιογόνα και προβληματική. Χωρίς όμως, την προηγούμενη αποπληρωμή των χρεών του προς το ελληνικό Δημόσιο, αυτό καθίσταται αδύνατο, με αποτέλεσμα έναν φαύλο κύκλο χρεών. Αυτό με τη σειρά του, το θέτει αυτόματα υπόλογο απέναντι στο ελληνικό δημόσιο και στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζεται ως φοροφυγάς ή φοροκλέπτης και ασκείται απέναντί του, ακόμα και ποινική δίωξη.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται οι κ. Υπουργός:

  1. Προκειμένου αυτές και άλλες παρόμοιες (χορήγηση χρεωστικών φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων) περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται, όπως αντιμετωπίζονταν πριν η κρίση ξεσπάσει στην Ελλάδα, προτίθεστε να λάβετε κάποιου είδους ειδική μέριμνα για τις κατηγορίες αυτές των επαγγελματιών, οι οποίοι ζητούν το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους, με μόνο στόχο να μην παράγουν χρέη, τα οποία και ανείσπρακτα τελικά θα μείνουν, αλλά και η κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να δρα τιμωρητικά απέναντί τους;
  2. Η στόχευση των διαδικασιών αυτών (για τη διακοπή μιας επιχείρησης), αλλά και οι ίδιες οι διαδικασίες, δεν θα έπρεπε να προσαρμοστούν στις ακραίες επαγγελματικές συνθήκες που βιώνουμε σήμερα όλοι, προκειμένου να μην παράγεται άλλο «χρέος», εφόσον όλα συνυπολογίζονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας;
  3. Δεν θα έπρεπε να δημιουργήσετε «fast track» διαδικασίες οριστικής διακοπής των επιχειρήσεων και ελάφρυνσης των ήδη κατεστραμμένων επαγγελματιών, παρά να διαιωνίζεται η ομηρία των ελεύθερων επαγγελματιών που ζημιώνουν τον εαυτό τους και κατ΄ επέκταση τη χώρα;

Ο Ερωτών Βουλευτής, Τέρενς – Νικόλαος Κουίκ

 

Η απάντηση του κ. Μαυραγάνη

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ.8268/11.3.2013 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.8268/11.3.2013 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Τ.Κουϊκ , σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ1102/14-7-2005 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ1062/Β), όπως ισχύει, τα φυσικά πρόσωπα, υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους το έντυπο Μ4 « Δήλωση Διακοπής Εργασιών».

Με τη δήλωση διακοπής, υποβάλλεται υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86, με την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης πάγια ή εμπορεύσιμα.

Πριν από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης διακοπής στο υποσύστημα Μητρώου, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ., η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ-TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Επίσης με την ΠΟΛ 1181/12-9-2012 εγκύκλιο με θέμα, «Διακοπή εργασιών σε επιτηδευματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές», παρέχονται οδηγίες στις Δ.Ο.Υ., προκειμένου να χορηγούν άμεσα στους επιτηδευματίες, βεβαίωση διακοπής εργασιών, χωρίς να δημιουργεί κώλυμα στη διακοπή εργασιών τους, η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών τους.

Παράλληλα με τις ΠΟΛ1068/19-3-2001 & ΠΟΛ 1028/21-2-2003, παρέχεται η δυνατότητα, στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, να προβαίνουν στη διακοπή των εργασιών της επιχείρησής τους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής των εργασιών τους (εκπρόθεσμα) εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα ελεγκτικά κριτήρια.

Συνεπώς, με την εφαρμογή των ως άνω εγκυκλίων οι επιτηδευματίες επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές μόνο για το χρονικό διάστημα που ασκούσαν δραστηριότητα.

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') και τα οριζόμενα στην Α.ΥΌ. 1109793/6134- 11/0016/Γ10Λ. 1223/24-11-1999 (ΦΕΚ 2134 Β'/1999), όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, για την διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών.

Ωστόσο, για τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ατομικά χρέη όσο και τα χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας για τα οποία υφίσταται προσωπική ευθύνη του φυσικού προσώπου για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τη διακοπή των εργασιών των εν λόγω επιχειρήσεων.

 

Ο υφυπουργό οικονομικών

Γ. Μαυραγάνης