Ζητείται παράταση δηλώσεων εισοδήματος Ν.Π., Φ.Α.Π. και εκκαθαριστικών

Πολλές ενώσεις φοροτεχνικών διαβλέποντας σοβαρά προβλήματα ζήτησαν παράταση και ενιαία ημερομηνία υποβολής δηλώσεων

Όπως είναι γνωστό η  10/5/2013 είναι η εναρκτήρια προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τη διαχειριστική χρήση 2012 των Νομικών Προσώπων του άρθρου 101, παράγραφος 1 (Α.Ε.) του ΚΦΕ και συνολικά καταληκτική για  ΕΠΕ, συνεταιρισμούς κλπ.  Επίσης την 20/5/2013 λήγει η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ  διαχειριστικής χρήσης 2012 για το σύνολο των υπόχρεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Ει πλέον η 15/5/2013 είναι η εναρκτήρια  προθεσμία  της ηλεκτρονικής από φέτος υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας  όλων των Νομικών Προσώπων. 
   
Πολλές ενώσεις φοροτεχνικών διαβλέποντας σοβαρά τεχνικά και χρονικά προβλήματα στην υποβολή των δηλώσεων ζήτησαν από το υπουργείο Οικονομικών την παράταση των παραπάνω καταληκτικών ημερομηνιών και την ενιαία κατά περίπτωση ημερομηνία υποβολής για τους παρακάτω σοβαρούς λόγους.
  
-Το Taxisnet  δεν είναι στο σύνολο  έτοιμο για την υποβολή των δηλώσεων αυτών και είναι αυτονόητο πως οι αντίστοιχες εφαρμογές θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν.
  
-Το υπολειπόμενο ημερολογιακό  διάστημα  είναι ασφυκτικά μικρό λαμβανομένων υπ’ όψιν  των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς που πέρασαν.
  
-Τα λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία την ίδια αυτή περίοδο αυτή έχουν μεγάλο όγκο εργασιών να εκτελέσουν , της  παράτασης  των υφιστάμενων ημερομηνιών υποβολής των παραπάνω δηλώσεων εμφανιζόμενης ως αναγκαίας.
  
Η παράταση που ζητείται είναι:

– Μέχρι τις 10/6/2013 για  το σύνολο των δηλώσεων εισοδήματος των  παραπάνω  Νομικών Προσώπων.

– Μέχρι την 30/6/2013 για τις  δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας  καθώς και των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ  ,για το σύνολο των υπόχρεων.