Εγκύκλιος για την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους

Εγκύκλιος για την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Φ.80000/30705/Δ.16/778/2019 Σχετικά με την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους Σχετ: Το υπ. αρίθμ....