Εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου, τιμολόγηση φαρμάκων, μείωση δαπανών, επενδύσεις, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου, τιμολόγηση φαρμάκων, μείωση δαπανών, επενδύσεις, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Μέτρα για τον έλεγχο του καπνίσματος, την άμεση αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων προ νοσοκομειακής φροντίδας (ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ) και τις αναπτυξιακές επενδύσεις...