Ο Οικονομικός Επόπτης του Ε.Ε.Α. Παναγιώτης Παντελής εντοπίζει κενά στην εφαρμογή των μετρων στήριξης και καταθέτει προτάσεις

Ο Οικονομικός Επόπτης του Ε.Ε.Α. Παναγιώτης Παντελής εντοπίζει κενά στην εφαρμογή των μετρων στήριξης και καταθέτει προτάσεις

Ο Οικονομικός Επόπτης του Ε.Ε.Α. Παναγιώτης Παντελής, επισημαίνει προβλήματα που εντοπίζονται μέχρι τώρα για την εφαρμογή των μέτρων στήριξης και...