Ενημερωτική Εκδήλωση : Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στις Επιχειρήσεις και του Προγράμματος Απασχόλησης «Ψηφιακή Ευκαιρία» της Ε.Ε, Πέμπτη 16 Μαΐου και ώρα 09:30, στο Ε.Β.Ε.Α.

Ενημερωτική Εκδήλωση : Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στις Επιχειρήσεις και του Προγράμματος Απασχόλησης «Ψηφιακή Ευκαιρία» της Ε.Ε, Πέμπτη 16 Μαΐου και ώρα 09:30, στο Ε.Β.Ε.Α.

  Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, διοργανώνουν...