Το πάρε-δώσε Ελλάδας – ΕΕ. – Ο Προϋπολογισμός της ΕΕ

Το 2016, η Ελλάδα εισέπραξε 5,85 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ και συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 1,51 δισ. ευρώ

Το 2016, η Ελλάδα συνεισέφερε στον προϋπολογισμό της ΕΕ 1,51 δισ. ευρώ και εισέπραξε επίσης, για λογαριασμό της ΕΕ, 196 εκατ. ευρώ από τελωνειακούς δασμούς, εκ των οποίων κράτησε το 25% ως διοικητικό τέλος. Η Ελλάδα έπρεπε να συμβάλει με επιπλέον €61 εκατομμύρια το 2016 (δεν συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν ποσό) σαν διόρθωση για το 2014 και 2015. Πρόκειται για την αναδρομική εκτέλεση της απόφασης για τους ιδίους πόρους του 2014, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1 η Οκτωβρίου 2016 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 52, 28.02.2017, σ. 116) και συνεπάγεται μεταβολή του μεριδίου των κρατών-μελών στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

 

 

Το 2016, η Ελλάδα εισέπραξε 5,85 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ. Από το ποσό αυτό, δαπάνησε τα 2,24 δισ. ευρώ (38%) στα έργα της περιφερειακής πολιτικής, ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο απ' τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (32%). Για τον αγροτικό τομέα δαπάνησε 2,94 δισεκατομμύρια ή 45% του συνόλου των ευρωπαϊκών δαπανών στη χώρα, ποσοστό λίγο πάνω από τον μέσο όρο στην ΕΕ (46%). Οι δαπάνες για την έρευνα ήταν 283 εκατ. ευρώ (54%), ποσοστό σημαντικά μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (12%).

 

Πόσα ξοδεύει η ΕΕ σε κάθε χώρα και από πού προέρχονται τα χρήματα; Μάθετε περισσότερα μέσα από το γράφημά μας, με τα στοιχεία της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της Επιτροπής για το 2016.

 

Ο Ευρωπαίος φορολογούμενος πρέπει να έχει ξεκάθαρη εικόνα για το πού πηγαίνουν οι δαπάνες και από που προέρχονται τα κονδύλια της ΕΕ. Στόχος της εφαρμογής μας είναι ακριβώς να κάνει πιο κατανοητή τη λειτουργία του μακροπρόθεσμου και του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης τοποθετώντας τα κονδύλια κάθε χώρας στην ευρωπαϊκή τους διάσταση.

 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι τα πλέον πρόσφατα, όπως δημοσιεύτηκαν στην Οικονομική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016. Τα ποσοστά αφορούν τα ποσά που δαπανήθηκαν σε καθ' ένα από τα 28 κράτη μέλη. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν εκτός των συνόρων της ΕΕ, για παράδειγμα στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες καθώς και στις γείτονες χώρες, δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των ποσοστών που αναγράφονται.

 

Το 2016, ήταν το τρίτο έτος του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 2014-2020 της ΕΕ, που είναι μικρότερος από τον προηγούμενο. Το βάρος των δαπανών για την έρευνα αυξάνεται σταδιακά από 10% σε 12%, ενώ η συμμετοχή της περιφερειακής πολιτικής και της γεωργίας μειώνονται από 82% σε 78%.

 

 

ΣΧΕΤΙΙΚΑ

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Πηγή: taxheaven

 

 

ΑΣΒ