Άρθρο. Νέο εργατικό πλαίσιο – Ανεργία & κατάρτιση σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διατάξεις

Της Ειρήνης Τσεσμελή, λογίστριας – οικονομικής συμβούλου.


Με αφορμή το νέο ασφαλιστικό σχέδιο νόμου που αναμένεται σύντομα από το Υπουργείο Εργασίας φαίνεται να αλλάζουν τα εργατικά πλαίσια, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εργασίας κ. Χατζηδάκη, όσον αφορά στις ημέρες εργασίας, τις υπερωρίες, την εισαγωγή της Κυριακής ως ημέρα εργασίας καθώς και την διεύρυνση του ωραρίου.

Σύμφωνα με τις πηγές μας οι ημέρες εργασίας θα μειωθούν ενώ θα αυξηθούν τα ωράρια από 8ωρο σε 10ωρο και αναμένεται η άρση υπερωριών ανάλογα τους επαγγελματικούς κλάδους. Πιο αναλυτικά λέγεται ότι θα λειτουργεί με τον εξής τρόπο.

Για παράδειγμα ο εργαζόμενος που έχει εργαστεί παραπάνω ώρες τις προηγούμενες ημέρες και έχει παραδώσει τις εργασίες που θα ήταν υποχρεωμένος να παραδώσει στο τέλος της εβδομάδας δηλαδή Παρασκευή παραδίνει την Πέμπτη θα λαμβάνει την Παρασκευή ως ημέρα αδείας με κανονικές αποδοχές και δεν προσμετράται στην κανονική άδεια.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων, στον εσωτερικό εργασιακό κανονισμό των επιχειρήσεων, την ασφάλεια, την υγεία, τις συμβάσεις απασχόλησης κλπ σύμφωνα με το αρ.153 της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οδηγιών – πλαίσιο που απορρέει μέσα από τους κανονισμούς, για την θέσπιση νομοθεσίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους, προκειμένου την προστασία των εργαζομένων.

Όσον αφορά την ανεργία, λέγεται ότι, ο υπάλληλος που θα μπει στο ταμείο, θα υποχρεούται να παρακολουθεί προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ  ώστε να λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ τα αντίστοιχα ποσά από εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο την επιμόρφωση. Από την άλλη όσοι είναι άνεργοι και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας θα μπορούν να επιμορφώνονται μέσω των προγραμμάτων και να λαμβάνουν την σχετική επιδότηση από το πρόγραμμα που θα παρακολουθούν. Στόχος είναι η άρση της επιδοματικής πολιτικής όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει.

Σχετικά με τις συντάξεις επειδή όπως όλοι γνωρίζουμε εκκρεμούν περίπου 300.000 συντάξεις, ήδη γίνονται προσπάθειες εξυπηρέτησης αυτών με βαθμό προτεραιότητας επείγον, ενώ ψηφιακά υποβάλλονται οι νέες με στόχο την παράλληλη εξυπηρέτηση των νέων συντάξεων ώστε να αποφευχθεί συσσώρευση εκ νέου.

Πιστοποιούνται  οι λογιστές στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ ώστε οι συντάξεις να υποβάλονται και από τα λογιστικά γραφεία για την εξοικονόμηση χρόνου, εξυπηρέτηση όγκου και εργατοωρών των υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση το έργο είναι μεγάλο, και στόχος είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών μετά από την τεράστια ταλαιπωρία που έχουν υποστεί λόγο πανδημίας, με τις μεταφορές των ασφαλιστικών ταμείων σε νέες έδρες, με τις συγχωνεύσεις αυτών, τις ατελείωτες καθυστερήσεις, τα έγγραφα που έχουν χαθεί, την αδυναμία επικοινωνίας λόγο τηλεργασίας, καθώς και τις συντάξεις από αναπηρία που ενώ έχουν εγκριθεί στο ΚΕΠΑ και έχουν γίνει από τους ενδιαφερόμενους οι απαραίτητες αιτήσεις στα αρμόδια υποκαταστήματα για την παράταση της καταβολής της σύνταξής, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτών που πάνω από 4 μήνες δεν έχουν λάβει την σύνταξη τους από αναπηρία.

Αναμένουμε δε, το νέο φορολογικό πλαίσιο με την κατάργηση των τεκμηρίων και την φορολόγηση εισοδήματος σύμφωνα με τους κλάδους ανά επάγγελμα, το οποίο και ξεκινά διαμορφούμενο καταρχήν μέσα από το ασφαλιστικό πλαίσιο, ώστε σταδιακά να οριοθετηθεί. Οι αρμόδιοι φορείς εξετάζουν τον τρόπο προσαρμογής ευρωπαϊκών διατάξεων στις εγχώριες απαιτήσεις.

Βρισκόμαστε λοιπόν εν μέσω σημαντικών εξελίξεων που θα επηρεάσουν την ζωή και την καθημερινότητα μας, ενώ ελπίζουμε ότι όλα θα γίνουν με σκοπό την εξυπηρέτηση και την ευημερία των πολιτών……


ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Email: [email protected]

Web: www.cpaauditors.gr