Επαναληπτικός διαγωνισμός για εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων στον Κρατικό Αερολιμένα Σύρου