tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Λογιστές: Οι «Παραβάσεις» του Υπουργείου Οικονομικών

Ποιες « παραβάσεις» του Υπουργείου Οικονομικών που πλήττουν τον Έλληνα φορολογούμενο αναφέρονται

Ο Λογιστικός  Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς τη ΓΓ Εσόδων κα Σαββαΐδου την ενημερώνει  για «τις παραβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις προτάσεις του Λ.Σ.Α. για ένα απλό εκσυγχρονιστικό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα». Ζήτησε δε να απαντήσει, ποιοι είναι οι λόγοι μη εφαρμογής των προτάσεων του συλλόγου, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών την 05/03/2014.

 

Ποιες « παραβάσεις» του Υπουργείου Οικονομικών που πλήττουν τον Έλληνα φορολογούμενο αναφέρονται.

– Ν. 4172/2013

Σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, από 01-01-2014 αλλάζει ριζικά ο τρόπος φορολογίας των εισοδημάτων. Δηλαδή, ενώ συναθροίζονταν τα εισοδήματα σε επίπεδο προσώπου, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης των εισοδημάτων και το άθροισμα του συνολικού εισοδήματος φορολογείτο με μία ενιαία προοδευτική κλίμακα, τώρα εφαρμόζεται η τακτική της φορολογίας των εισοδημάτων ανάλογα της πηγής προέλευσης τούτων. Έτσι, φορολογούνται διακριτά με ειδικές κλίμακες και μειώσεις τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, από ενοίκια, από ατομική γεωργική επιχείρηση. Έτσι, για παράδειγμα:
 
Εισόδημα από εργασία και συντάξεις φορολογείται με την κλίμακα της παρ. 1 του αρ. 15 του Ν. 4172/2013.
Εισόδημα από ενοίκια με την κλίμακα της παρ. 4 του αρ. 40 του Ν. 4172/2013.
Εισόδημα από υπεραξία με αναλογικό συντελεστή 15%, αρ. 43 του Ν.4172/2013.

Με τον τρόπο αυτό, στην ουσία, καταστρατηγείται η θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας εκάστου βάσει της οποίας συνεισφέρει στα κοινά. Η φοροδοτική ικανότητα εκάστου εκφράζεται καλύτερα με τον προοδευτικό φόρο και τα περισσότερα κλιμάκια στις κλίμακες αυξάνουν τη φορολογική δικαιοσύνη.

Στον Ν. 4172/2013, αντί να έχουμε μία φορολογική κλίμακα με πολλά κλιμάκια, έχουμε 4 προοδευτικές κλίμακες με ελάχιστα κλιμάκια, με αποτέλεσμα ο φόρος που επιβάλλεται στη μισθωτή εργασία, στις συντάξεις και στην επιχειρηματική δραστηριότητα να είναι και πολύ άδικος και εξοντωτικός, γεγονός αντισυνταγματικό, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 4 του αναθεωρημένου Συντάγματος 2008 που ορίζει ότι «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».

– Κατάργηση αφορολόγητου ποσού

Η συνολική κατάργηση του αφορολόγητου ποσού ή, στην καλύτερη περίπτωση, η θέσπιση αφορολόγητου ποσού εισοδήματος μικρότερου του ελαχίστου ποσού διαβίωσης του φορολογούμενου οδηγούν πρόσωπα με μηδενική φοροδοτική ικανότητα στην εξαθλίωση και σε μεγάλη ζημία του κοινωνικού συνόλου. Η φορολόγηση των πτωχών και αδυνάτων στην ουσία δεν έχει δημοσιονομικό αποτέλεσμα, εφόσον το κράτος θα είναι υποχρεωμένο να τους βοηθήσει με άλλο τρόπο.

– Φορολογία Εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών

Ο Λ.Σ.Α. έστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών στις 20.02.2014, παραθέτοντας ένα αριθμητικό παράδειγμα για τη φορολογία εισοδήματος ενός ελεύθερου επαγγελματία (με μπλοκάκι), για να τεκμηριώσει την άποψη ότι οι φορολογικοί συντελεστές για τον παραπάνω φορολογούμενο θα έπρεπε να είναι μικρότεροι.

Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν η εξής: «… εν όψει των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας δεν εξετάζεται προς το παρόν περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών και λοιπές φορολογικές ελαφρύνσεις.»

Αριθμητικό Παράδειγμα:

Παράδειγμα: 1η εκδοχή
Τετραμελής οικογένεια με έναν εργαζόμενο, μένει σε ιδιόκτητο σπίτι, με μηνιαίο εισόδημα 1.600,00 €, από ελευθέριο επάγγελμα.

1.600,00 € * 12 μήνες = 19.200,00 € ετησίως
– 3.840,00 € 20% παρακράτηση φόρων
15.360,00 € καθαρά έσοδα.

Άρα, καθαρά έσοδα 15.360,00 €
– 1.000,00 € Δ.Ε.Η.
– 200,00 € Ε.Υ.Δ.ΑΠ.
– 800,00 € Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
– 7.200,00 € super market + κρέας
– 2.000,00 € βενζίνη + ασφάλιστρα
– 1.000,00 € διάφορα
– 3.000,00 € ασφάλεια σε ΤΕΒΕ, πληρωμή Παρασκευή 03/01/2014
160,00 € ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

19.200,00 € εισόδημα * 26% φόρος = 4.992,00 €
Προκαταβολή +2.745,60€
-3.840,00 € 20% παρακράτηση φόρων
3897,60 € Ο φόρος εισοδήματος
3897,60 € ο φόρος εισοδήματος
+ 650,00 € τέλος επιτηδεύματος
4547,60 € ο τελικός φόρος που πρέπει να αποδώσει.

Επαγγελματικά έξοδα 0 και φορολογείται σαν επαγγελματίας

Παράδειγμα: 2η εκδοχή

Τετραμελής οικογένεια με έναν εργαζόμενο, μένει σε ιδιόκτητο σπίτι, με μηνιαίο εισόδημα 1.600,00 €, από ελευθέριο επάγγελμα.
1.600,00 € * 12 μήνες = 19.200,00 € ετησίως
– 3.840,00 € 20% παρακράτηση φόρων
15.360,00 € καθαρά έσοδα.

Άρα, καθαρά έσοδα 15.360,00 €
– 1.000,00 € Δ.Ε.Η.
– 200,00 € Ε.Υ.Δ.ΑΠ.
– 800,00 € Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
– 7.200,00 € super market + κρέας
– 2.000,00 € βενζίνη + ασφάλιστρα
– 1.000,00 € διάφορα
– 3.000,00 € ασφάλεια σε ΤΕΒΕ, πληρωμή μέσα στο 2013
160,00 € ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

19.200,00 € εισόδημα
– 3.000,00 € ασφάλεια σε ΤΕΒΕ
16.200,00 €

Οπότε 16.200,00 € * 26% φόρος = 4.212,00 €
Προκαταβολή +2.316,60€
-3.840,00 € 20% παρακράτηση φόρων
2.688,60 € o φόρος εισοδήματος
2.688,60 € ο φόρος εισοδήματος
+ 650,00 € τέλος επιτηδεύματος
3.338,60 € ο τελικός φόρος που πρέπει να αποδώσει.

Ουσιαστικά θα πρέπει να δανειστεί για να μπορέσει να εξοφλήσει τους φόρους που του αναλογούν.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι οι φορολογικοί συντελεστές ενός ελεύθερου επαγγελματία, θα έπρεπε να είναι πιο ήπιοι γιατί η επιχειρηματικότητα περιέχει ρίσκο.

– Αυτοτελής Φορολόγηση Εισοδήματος

Η αυτοτελής φορολόγηση ορισμένων εισοδημάτων παραβλάπτει την αρχή της φορολογικής ισότητας δεδομένου ότι οδηγεί σε διαφορετικές επιβαρύνσεις εισοδημάτων ιδίου ύψους αλλά διαφορετικής πηγής προέλευσης.

Επίσης, δεν επιτρέπει τη διαφοροποίηση της επιβάρυνσης ανάλογα προς τη διαφορά της φοροδοτικής ικανότητας εκάστου φορολογουμένου.

– Δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στο «τέλος επιτηδεύματος».

Όταν το Τέλος δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα αποτελεί φόρο. Στο λεγόμενο «Τέλος Επιτηδεύματος» απουσιάζουν τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ανταποδοτικό τέλος.

– Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, Ν.3986/2011.

Με τον Ν. 3986/2011, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς, των οικονομικών ετών 2011 έως 2015 (χρήσεις 2010 έως και 2014). Υπολογίζεται και πάνω στα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τη φορολογία ή που φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

Το «έκτακτο» αυτό μέτρο παρατείνεται μέχρι και το 2016, δηλαδή για δύο ακόμη χρόνια επιβαρύνοντας εκατομμύρια φορολογούμενους. Επομένως, η «έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης» ουδόλως είναι έκτακτη.

Όλα τα ανωτέρω αποβλέπουν στο να βεβαιωθούν περισσότεροι φόροι, αλλά καταλήγουν στη μείωση της είσπραξης των βεβαιωμένων φόρων και ως εκ τούτου οδηγούν σε μεγαλύτερο δημοσιονομικό πρόβλημα.

– Δεν τηρήθηκε ο Ν. 2238/1994 που ορίζει ότι η φορολογική δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.

Στην παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 αναφέρεται: «Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα είτε αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδρομείται επί αποδείξει. Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63. Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.».

Το σύστημα άνοιξε στις 21.3.2014, δηλαδή 48 ημέρες μετά την νόμιμη προθεσμία έναρξης υποβολής τους.

Ουσιαστικά, όμως, η πύλη άνοιξε μετά την 01.04.2014 διότι, μέχρι την ως άνω ημερομηνία, δεν είχαν ενημερώσει τα πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα από τους ασφαλιστικούς φορείς, όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ.1039/3.2.2014.

– Δε δόθηκε ικανός χρόνος παράτασης, ώστε να συμπληρωθεί το πεντάμηνο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος (01.02.2014-30.06.2014).

Δόθηκε παράταση μέχρι 14.07.2014. Το χρονικό αυτό διάστημα των 14 ημερών, δεν καλύπτει την απαιτούμενη από τον Ν. 2238/1994 περίοδο υποβολής πέντε μηνών για τις φορολογικές δηλώσεις, αφού, όπως προαναφέραμε, το σύστημα άνοιξε στις 21.03.2014, αλλά ουσιαστικά, με τις προϋποθέσεις της ΠΟΛ.1039/3.2.2014, άνοιξε μετά την 01.04.2014.

– Δεν τηρήθηκε η ΠΟΛ.1146/19.5.2014, που ορίζει ότι οι συμπληρωματικές − τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων.

Στην παρ. 5 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1146/19.5.2014 αναφέρεται: «Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι συμπληρωματικές − τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.».

Η εφαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων άνοιξε στις 07.07.2014. Με απόφαση της νέας Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, κας Κατερίνας Σαββαΐδου, ορίστηκε επίσημα ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών ή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος η 14η Ιουλίου 2014. Βάσει των παραπάνω, οι φορολογούμενοι είχαν στη διάθεσή τους μόνο 7 ημέρες για την υποβολή των συμπληρωματικών ή τροποποιητικών δηλώσεων.

– Δε διορθώθηκαν τα συνεχή τεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων.

Ο Λ.Σ.Α. έχει συγκεντρώσει εκτυπώσεις που αποδεικνύουν τα τεχνικά προβλήματα του συστήματος Taxisnet, την ύπαρξη δυσλειτουργίας της εφαρμογής που είχε ως αποτέλεσμα πολύωρες καθυστερήσεις στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Έχουν χαθεί εκατοντάδες εργατοώρες μέσα σε ένα σύστημα που, πολλές φορές, δούλευε ελάχιστες ώρες μόνο την ημέρα.

– Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε δελτίο τύπου μέσω του οποίου προέτρεπε τους λογιστές – φοροτεχνικούς να εργάζονται τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Πιο συγκεκριμένα, το δελτίο τύπου, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 24.06.2014 ανέφερε «Οι ώρες στις οποίες το φορτίο είναι χαμηλό και είναι πολύ πιο άμεση η ανταπόκριση του ΤΑXIS είναι:

• Μέχρι τις 9.30 το πρωί
• Από τις 14.00 μέχρι τις 17.00
• Μετά τις 21.30 το βράδυ.»

– Η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ.1085/20.3.2014 και αφορούσε τις αλλαγές του Ν. 4110/2013 κοινοποιήθηκε 421 ημέρες μετά την ψήφιση του νόμου.

Τόσες μέρες ακριβώς πέρασαν από την ημερομηνία ψήφισης του Ν. 4110/2013 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης από το Υπουργείου Οικονομικών της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1085/20.3.2014, βάσει της οποίας επήλθαν μεταβολές οι οποίες ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται και για δαπάνες που καταβάλλονται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση2013) και εφεξής.

– Ο Ν. 4261/2014 επέφερε απαλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, αλλά βρίσκονται ακόμα σε αναμονή οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη δήλωσή τους εμπροθέσμως και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τροποποιητική.

Ο Ν. 4261/2014 (Άρθρο 184: Τροποποιήσεις των νόμων 2238/1994, 4174/2013, 4238/2014, 2960/2001, 2961/2001 και άλλες διατάξεις) θεσπίστηκε για να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων, όσοι εισέπραξαν μικροποσά μέσα στο έτος 2013, εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα από ακίνητα.

Ο Ν. 4261/2014 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 5.5.2014. Υπήρξαν πολλοί φορολογούμενοι που είχαν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις τους πριν από την καθιέρωση των νέων διατάξεων και δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, ώστε να τύχουν των απαλλαγών που επέφερε ο Ν.4261/2014. Βρίσκονται ακόμα σε αναμονή για την νέα εκκαθάριση φόρου.

ΠΟΛ.1147/16.5.2014 (ΦΕΚ Β' 1357/28-05-2014) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής»

Η απόφαση ΠΟΛ.1147/16.5.2014 (για Α.Ε., Ε.Π.Ε. και offshore εταιρίες), που αφορά τη δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 28.05.2014, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η οποία ήταν 20.05.2014.

ΠΟΛ.1120/25.4.2014 «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.»

Η απόφαση ΠΟΛ.1120/25.4.2014 του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά την παρακράτηση φόρου 20%, δημοσιεύτηκε στις 25.04.2014, δηλαδή εννέα μήνες μετά την ψήφιση του Ν. 4172/2013.

– Οι Δημόσιοι φορείς ανήρτησαν στο σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών λανθασμένες βεβαιώσεις αποδοχών.

Το Υπουργείο Οικονομικών δε δραστηριοποιήθηκε για τη διόρθωση των λαθών στις βεβαιώσεις αποδοχών. Για τις διορθώσεις δραστηριοποιήθηκαν μόνο οι ίδιοι οι φορολογούμενοι.

– Ψευδείς δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε. από στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών.

Υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών σε δηλώσεις τους στα Μ.Μ.Ε. ισχυρίζονταν ψευδώς ότι το σύστημα υποβολής δηλώσεων Taxisnet δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ή ότι ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων ήταν επαρκής, δημιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση στους πολίτες ότι ευθύνονται οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ή οι λογιστές τους για τις καθυστερήσεις.

– Το Υπουργείο Οικονομικών έκλεισε την εφαρμογή τη Δευτέρα, 14/07/2014, ώρα 23:55.

Δεν έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή ούτε οι λογιστές, ούτε οι πολίτες που έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους και επιθυμούν ένα αντίγραφο εκκαθαριστικού.

Ο DATACENTER της Γ.Γ.Π.Σ. είναι «FREE TIER».

Το Taxisnet δε λειτουργούσε γιατί, όπως ισχυρίστηκε, έπεσε το ρεύμα, γεγονός που συνέβη περισσότερες από δύο φορές, κατά την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2014.

Έπειτα από επικοινωνία του Λ.Σ.Α. με τη Γ.Γ.Π.Σ. και με τη Δ.Ε.Η. στο 10504 (βλάβες), μας ενημέρωσαν ότι υπήρχε πρόβλημα του μετασχηματιστή Datacenter του Taxisnet. Δηλαδή, δεν ήταν ευθύνη της Δ.Ε.Η., αλλά του Taxisnet.

Οι πιο απλοί Datacenter (tier 1) δε δικαιολογείται, να βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Παρόλα αυτά, οι συσκευές που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (UPS) θα μπορούσαν να κρατήσουν την παροχή ρεύματος.

Ύστερα από συνεχή επικοινωνία του Λ.Σ.Α. με τη Γ.Γ.Π.Σ., μας ενημέρωσαν ότι ο Datacenter της Γ.Γ.Π.Σ. είναι free tier, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πιστοποίηση.

Να σημειωθεί ότι σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, οι Dataserver που διαχειρίζονται τόσο ευαίσθητα δεδομένα (π.χ. server Υπουργείων, πυραυλικά συστήματα κ.τ.λ.), έχουν διαβάθμιση Tier 4.

– Προτάσεις για ένα απλό εκσυγχρονιστικό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα.

Ο Λ.Σ.Α. έστειλε τις προτάσεις του για τη δημιουργία ενός απλού εκσυγχρονιστικού και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος στο Υπουργείο Οικονομικών, στις 05/03/2014, οι οποίες όμως, δεν εισακούστηκαν. Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτάσεις:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κατά την άποψη του Λ.Σ.Α. ένα φορολογικό σύστημα, θα πρέπει να διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:

1. Να είναι απλό και κατανοητό χωρίς αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις,
2. Να έχει χρονικό ορίζοντα δεκαετίας,
3. Να εξασφαλίζει τη φορολογική δικαιοσύνη μέσω του προσδιορισμού της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας έκαστου,
4. Να περιορίζει τη φοροδιαφυγή και να επιβάλει αυστηρές ποινές για όσους συλληφθούν να φοροδιαφεύγουν,
5. Να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω κινήτρων και επιδοτήσεων σε νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες (Startups, πιο εποικοδομητικό Business Plan ούτως ώστε να είναι πιο ελκυστικό σε angels investors και funds).

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προσδιορισμός Φορολογητέου Εισοδήματος

i.Σκέλος εσόδων

– Ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώνει συνολικά τα ετήσια εισοδήματά του και να δικαιολογεί την προέλευση αυτών αναλυτικά κατά πηγή εισοδήματος και φορέα.

Αυτοτελή φορολόγηση εσόδων δεν θα υπάρχει καθώς και προκαταβολή επόμενου έτους.

ii.Σκέλος εξόδων

– Πλήρης αναγνώριση όλων των δαπανών των φορολογουμένων και έκπτωσή τους από το εισόδημα κατά 100%.

Η διαφορά ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ θα αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου και το οποίο θα φορολογείται με ένα συντελεστή της τάξεως του 25%. Σε περίπτωση που τα έξοδα είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα ο φορολογούμενος θα καλείται να δικαιολογήσει το άνοιγμα και σε περίπτωση αδυναμίας του, θα φορολογείται για το άνοιγμα αυτό με συντελεστή από 26% έως 33%.

Μερικά από τα θετικά χαρακτηριστικά του ανωτέρω φορολογικού συστήματος είναι κατά την άποψη μας τα εξής:

α) καθιστά τη φοροδιαφυγή ασύμφορη καθ’ όσον δημιουργεί ισχυρά αντικρουόμενα συμφέροντα. Το μεν ΕΞΟΔΟ το χρειάζεται ο αγοραστής (δικαιολογεί έξοδα), το δε ΕΣΟΔΟ το ‘χει ανάγκη ο πωλητής (δικαιολογεί έσοδα).

β) προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η φοροδοτική ικανότητα εκάστου και έτσι εξασφαλίζεται φορολογική δικαιοσύνη.

γ) είναι απλό και κατανοητό σύστημα, χωρίς δαιδαλώδεις διατάξεις.

δ) αυξάνει τη ρευστότητα στην αγορά με την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων και της προκαταβολής του επόμενου έτους.

Η ΠΟΛ.1050/17.2.2014 να έχει εφαρμογή από 01/01/2014 σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες σαν δήλωση εισοδήματος. Στην ουσία, τον έλεγχο τον κάνει ο λογιστής με την ανάλογη αμοιβή και όχι ο ελεγκτής. Στη συνέχεια, ο λογιστής αποστέλλει τα στοιχεία στο Υπ. Οικονομικών. Με τη σειρά του, το Υπ. Οικονομικών προωθεί τα αρνητικά στοιχεία προς έλεγχο και φορολογεί με ποσοστό από 26% έως 33% το ποσό που δεν έχει καλυφθεί από το φορολογούμενο πολίτη. Επομένως, η φορολογική δήλωση γίνεται σε ένα έντυπο.

Οπωσδήποτε το περιγραφόμενο φορολογικό σύστημα εκτός από τα θετικά χαρακτηριστικά έχει και αρνητικά. Η συνισταμένη όμως του συστήματος, μόνο θετικά αποτελέσματα, θα έχει στην επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση στην οικονομία της χώρας.

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

– Ο προσδιορισμός των κερδών των νομικών προσώπων θα γίνεται λογιστικά.

– Πλήρης αναγνώριση των δαπανών των νομικών προσώπων κατά 100%. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες δεν θα υπάρχουν.

– Ο φορολογικός συντελεστής σε επίπεδο νομικών προσώπων θα είναι 15%, μικρότερος του συντελεστή των φυσικών προσώπων με το αιτιολογικό ότι η επιχειρηματικότητα εμπεριέχει ρίσκο και η ανταμοιβή του ρίσκου είναι το κέρδος της επιχείρησης.

– Τα διανεμόμενα κέρδη στους εταίρους – μετόχους θα είναι αφορολόγητα.

– Δε νοείται ζημιά για πάνω από δύο χρόνια, εκτός αν καλύπτονται οι ζημιές από κέρδη προηγούμενων ετών.

Δ. Φ.Π.Α.

Α) Ο ανώτερος συντελεστής Φ.Π.Α. που ισχύει σήμερα για αγορά αγαθών και υπηρεσιών είναι 23%, που θεωρείται απ’ όλους πάρα πολύ υψηλός. Θα πρέπει, κατά την άποψη μας, να μειωθεί στο επίπεδο του 15% με αντίστοιχη μείωση και των υπόλοιπων συντελεστών. Η κίνηση αυτή θα τονώσει την κατανάλωση και την ρευστότητα στην αγορά. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαμε σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, τους οποίους θεωρούμε όχημα για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, να τους απαλλάξουμε από την επιβολή Φ.Π.Α. ή να επιβάλλουμε ένα συντελεστή πολύ χαμηλό.

Β) Αν δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί το παραπάνω, τότε ο Λ.Σ.Α. προτείνει απαλλαγή του Φ.Π.Α. για επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 40.000€. Την απαλλαγή θα μπορεί να πάρει το νομικό πρόσωπο για έναν μόνο εταίρο ή μέτοχο κάθε φορά. (Δηλαδή, ο εταίρος ή μέτοχος δε θα μπορεί να πάρει απαλλαγή για όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει)

Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

– Τα αστικά ακίνητα τα οποία δεν αποφέρουν εισόδημα δεν φορολογούνται και επιβαρύνονται μόνο με δημοτικά τέλη. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων φορολογούνται με ένα χαμηλό συντελεστή έτσι ώστε να είναι εύκολη η εμπορευματοποίησή τους.

– Τα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια να έχουν πλήρη απαλλαγή από οποιοδήποτε φόρο ή τέλος, ενώ αντιθέτως τα ακαλλιέργητα, εάν δεν εκμισθώνονται, να επιβαρύνονται με ένα μικρό τέλος.

– Τέλος, η μεταβίβαση ακαλλιέργητων εκτάσεων για μια δεκαετία να μην επιβαρύνεται με οποιοδήποτε φόρο ή τέλος.

– Όσον αφορά το περιουσιολόγιο, νομίζουμε ότι η αναγκαιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη. Βεβαίως σε αυτό θα καταγράφονται τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου και όχι τα μικρά και ασήμαντα. Μας αρκούν τα παρακάτω:
 
Τραπεζικές καταθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού
Ακίνητα
Αυτοκίνητα – μηχανές – σκάφη – αεροσκάφη
Μετοχές, ομόλογα
Περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας.

ΣΤ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Δεν υφίσταται λόγος να επιβάλλονται πρόστιμα, αφού το πλεονάζον εισόδημα φορολογείται με συντελεστή από 26% έως 33%.

Ζ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οπωσδήποτε οι προτάσεις αυτές δεν είναι μοναδικές, ούτε διεκδικούν το αλάθητο.

Εκεί όμως που πρέπει όλοι μας να δώσουμε το βάρος είναι ότι πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όπου επικρατεί ένα χάος και δεν γνωρίζει κανείς τι ισχύει, τι άλλαξε και τι θα ισχύει προσεχώς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αβεβαιότητα στους Έλληνες φορολογούμενους, κατοίκους εξωτερικού, εν δυνάμει επενδυτές.