Νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Mια πρώτη προσέγγιση

Του Οικονομικού Επόπτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φοροτεχνικού, Παναγιώτη Παντελή

Σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου


Tο πολυπόθητο φορολογικό νομοσχέδιο άνοιξε τα “χαρτιά” του και μέσω της κατάθεσης του στη διαδικασία της διαβούλευσης αρχίζουν να βγαίνουν τα πρώτα συμπεράσματα, αλλά και οι πιθανές παρατηρήσεις προκειμένου να γίνουν κάποιες ενδεχόμενες διορθώσεις.

Στο σημερινό μας καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού λοιπόν, δε μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο, παρά να αφιερωθούμε στο νομοσχέδιο και να αναλύσουμε τις πρώτες βασικές πτυχές του. Ας τα δούμε λοιπόν ένα – ένα ανά θεματολογία:

Νομικά πρόσωπα

Ο συντελεστής φορολογίας των νομικών προσώπων διαμορφώνεται στο 24% (από το περσινό 29%), κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει μείωση του φόρου κατά 5%. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος φορολογικός συντελεστής θα εφαρμοστεί για το φορολογικό έτος 2019, κάτι που σημαίνει ότι ο συντελεστής του 28% που αρχικά ίσχυε για το φορολογικό έτος 2019 δεν θα εφαρμοστεί καθόλου.

Εκτός αυτού, το φορολογικό νομοσχέδιο επεφύλαξε μία ακόμη μικρή ταμειακή ανάσα μέσω της μείωσης της προκαταβολής φόρου, που βεβαιώνεται το φορολογικό έτος 2018, αφού αυτή μειώνεται στο 95% από το 100 % που ισχύει βάσει νόμου. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μία επιστροφή ή κάποιος συμψηφισμός του 5% της προκαταβολής που βεβαιώθηκε στη φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Αντίστοιχα, για τα νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη από το 2016 και μετά, η μείωση θα είναι κατά 2,5% δεδομένου ότι εφαρμόζεται μείωση της προκαταβολής κατά 50% για τα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας του νομικού προσώπου.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σχολιάσουμε ότι η μείωση της προκαταβολής θα είναι καλό να εφαρμοστεί και για τις επόμενες χρήσεις, και μάλιστα όχι μόνο κατά 5%. Η μείωση θα πρέπει να είναι υψηλότερη, προσθέτοντας μάλιστα και τα φυσικά πρόσωπα, δεδομένου ότι η προκαταβολή δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, από το 2020 και μετά μειώνεται ο φόρος μερισμάτων που λαμβάνουν οι εταίροι των νομικών προσώπων στο 5%, αντί του 10% που εφαρμόστηκε για την χρήση του 2019, αλλά και του 15% που ίσχυε παλιότερα.

Φυσικά πρόσωπα

Η φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων αλλάζει και διαμορφώνεται ως εξής:

Η εφαρμογή της εν λόγω κλίμακας διαμορφώνει μία μείωση του φόρου σχεδόν στο σύνολο των φυσικών προσώπων, αφού με βάση την πρώτη κλίμακα για τα εισοδήματα έως τις 10.000 ευρώ ο συντελεστής είναι κατά 13% χαμηλότερος σε σχέση με τον ισχύοντα. Παράλληλα, οι υπόλοιπες κλίμακες παραμένουν ίδιες , όμως ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται κατά 1% για τα εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ.

Μετά την αλλαγή της κλίμακας σχεδόν αυτονόητο ήταν ότι θα αλλάξει και το άρθρο που αναφέρει στην εφάπαξ μείωση φόρου, διότι αν το άρθρο παρέμενε ίδιο, το αφορολόγητο θα αυξάνονταν κατά πολύ, κάτι που δεν ήταν στους προγραμματισμούς.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του εν λόγω άρθρου ο φόρος που προκύπτει για τα εισοδήματα που θεωρούνται μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις, μειώνεται κατά:

  • 777 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.
  • 810 ευρώ για φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο.
  • 900 ευρώ για φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
  • 1.120 ευρώ για φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα.
  • 1.340 ευρώ για φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

Η εν λόγω μείωση αυξάνεται κατά 220 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο, χωρίς να εφαρμόζεται ο μέχρι σήμερα περιορισμός των τριών παιδιών. Μέσω αυτής της διαδικασίας διαμορφώνεται μία αύξηση του αφορολογήτου 1.000 περίπου ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.

Όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις ξεπερνά τις 12.000 ευρώ, οι ανωτέρω εκπτώσεις φόρου μειώνονται κατά 20 ευρώ, για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος, ενώ οι εν λόγω μειώσεις δεν εφαρμόζονται για όσους έχουν πέντε προστατευόμενα τέκνα και άνω.

Για να γίνουν κατανοητές οι μεταβολές παραθέτουμε τέσσερα παραδείγματα:

1. Εισόδημα 10.000€ , μισθωτός με τρία παιδιά ή ελεύθερος επαγγελματίας:

Φόρος 2019: 100,00€ για μισθωτό και 2.200,00€ για επαγγελματία

Φόρος 2020: 0,00€ για μισθωτό και 1.300,00€ για επαγγελματία.

2. Εισόδημα 12.000€ μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας:

Φόρος 2019: 740,00€ για μισθωτό και 2.640,00€ για επαγγελματία

Φόρος 2020: 563,00€ για μισθωτό και 1.340,00€ για επαγγελματία.

3. Εισόδημα 20.000€ μισθωτός με δύο παιδιά ή ελεύθερος επαγγελματίας:

Φόρος 2019: 2.400,00€ για μισθωτό και 4.400,00€ για επαγγελματία

Φόρος 2020: 2.360,00€ για μισθωτό και 3.100,00€ για επαγγελματία.

4. Εισόδημα 30.000€ μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας:

Φόρος 2019: 5.500,00€ για μισθωτό και 7.300,00€ για επαγγελματία

Φόρος 2020: 5.483,00€ για μισθωτό και 5.900,00€ για επαγγελματία.

Αποδείξεις με πλαστικό χρήμα

Άλλη μία μεγάλη διαφοροποίηση έρχεται στο κομμάτι των αποδείξεων που θα πρέπει να συλλέγουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα είχαμε συνηθίσει το εν λόγω μέτρο να αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους, και μόνο ως προς τα εισοδήματα που θεωρούνταν μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις.

Μετά τις αλλαγές που προωθούνται το εν λόγω μέτρο θα αφορά σχεδόν όλους τους φορολογούμενους, δεδομένου ότι προσθέτει την συγκεκριμένη υποχρέωση και σε όσους έχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και από ενοίκια.

Το ποσό των αποδείξεων που θα πρέπει να συλλεχθεί είναι το 30% του συνολικού πραγματικού εισοδήματος από αυτές της πηγές, με ανώτατο όριο αυτών τις 20.000 ευρώ αποδείξεων. Από την άλλη, αν δε συλλεχθεί το ζητούμενο ποσό θα προβλέπεται επιβολή επιπλέον φόρου ύψους 22% επί του ποσού της διαφοράς.

Στο εν λόγω μέτρο οι δημόσιες παρεμβάσεις μας φαίνεται να έπιασαν τόπο, μιας και προβλέφθηκαν περιπτώσεις όπου το ποσό του 30% θα μειώνεται. Αυτές είναι οι εξής:

· Όταν υπάρχει κατασχεμένος τραπεζικός λογαριασμός, το όριο των αποδείξεων θα περιορίζεται στις 5.000€. Το ερώτημα βέβαια που γεννάται σε αυτή την περίπτωση είναι ποιος λογαριασμός θα θεωρείται κατασχεμένος; Μόνο αυτός που έχει λάβει μέτρα η εφορία ή και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί ή οι τράπεζες.

· Όταν αθροιστικά οι δαπάνες πληρωμής δανείων, ενοικίων, ΕΝΦΙΑ, φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ξεπερνούν το 60% του συνολικού εισοδήματος τότε ο συντελεστής του 30% περιορίζεται στο 20%.

Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι φορολογούμενοι που απαλλάσσονταν του μέτρου αλλά είχαν την υποχρέωση να μαζεύουν χειρόγραφες αποδείξεις (άνω των 70 ετών, φυλακισμένοι, έφεδροι στρατιώτες, δικαιούχοι του ΚΕΑ, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω κλπ.), πλέον θα απαλλάσσονται εντελώς της υποχρέωσης.

Κλείνοντας αξίζει να αναφέρουμε ότι προς αποφυγή παρεξηγήσεων θα πρέπει να προβλεφθεί ξεκάθαρα τι θα γίνει με τους κατοίκους εξωτερικού οι οποίοι έχουν εισόδημα στην Ελλάδα από οποιαδήποτε πηγή, όπως για παράδειγμα εισόδημα από ενοίκια. Θα πρέπει να προβλέπεται και για αυτούς ξεκάθαρη εξαίρεση από το μέτρο, κάτι το οποίο δεν φαίνεται στο νομοσχέδιο που δημοσιεύθηκε προς διαβούλευση.

Πηγή: www.e-forologia.gr