tuv-iso-logo

Στάδια υπαγωγής στις διατάξεις ρύθμισης οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του Ν.4611/2019

Γράφει η Ελένη Καραβέλα, Δικηγόρος – Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Με το νόμο 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73/17.5.2019) με τίτλο “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις” προβλέφθηκε η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, με καταβολή των οφειλόμενων ποσών σε μηνιαίες δόσεις που δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120).

Η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών με τις διατάξεις του ν.4611/2019 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, και ολοκληρωνόταν μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αίτησης που ήταν αρχικά η 30η Σεπτεμβρίου 2019, βάσει του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, ενώ εν συνεχεία ως καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε  η 7η Οκτωβρίου 2019, βάσει της υπ’ αριθμ. 43400/3824/30-09-2019 (ΦΕΚ Β’ 3615/30-09-19) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και μετά τη διαβίβαση των οφειλών στο Κ.Ε.Α.Ο. και την υποβολή της αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο..

Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών με τις διατάξεις του ν.4611/2019 αφορά στην υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο.. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο. ορίστηκε αρχικά η 30η Απριλίου 2021, βάσει του άρθρου 70 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α’ 235/26-11-2020), και εν συνεχεία η 30η Σεπτεμβρίου 2021, βάσει του άρθρου 263 του ν. 4798/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 68/24-04-2021).

Λόγω δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στην ηλεκτρονική καταγραφή των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών κρίθηκε σκόπιμη η εκ νέου παράταση της ως άνω προθεσμίας υποβολής της αίτησης για το δεύτερο στάδιο υπαγωγής στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του ν.4611/2019 και ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2021, βάσει του άρθρου 72 του ν. 4837/2021 (ΦΕΚ Α’ 178/1-10-2021).

Παράλληλα, υπήρξε ειδική πρόβλεψη για όσους επλήγησαν από την πανδημία του Covid-19 και εξέπεσαν της ρύθμισης στην οποία είχαν υπαχθεί. Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε ότι  οι  οφειλέτες που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 και είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών τους οφειλών (120 δόσεις) και την οποία απώλεσαν κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021, μπορούν να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομένοντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης. Ως απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση τέθηκε η καταβολή μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 των δόσεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και τυχόν οφειλόμενων βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ ποσών εκτός ρύθμισης.

Τέλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 401836/12/10/2021 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, που ερμηνεύει το νέο άρθρο 87 του ν. 4826/2021, παύει να ισχύει η αναβίωση των αρχικών χρεών για όλες τις περιπτώσεις επανυπολογισμού που προέκυψαν ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου. Ειδικότερα, όσοι οφειλέτες έχουν εντάξει ή πρόκειται να εντάξουν τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους εισφορές στη ρύθμιση των 120 δόσεων του ν. 4611/2019, αξιοποιώντας τη δυνατότητα επανυπολογισμού των χρεών τους, θα εξακολουθήσουν ακόμη και αν στη συνέχεια απωλέσουν τη ρύθμιση, να οφείλουν τις μειωμένες οφειλές, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και όχι τις αρχικές οφειλές τους. Κατά τα ανωτέρω, το ύψος των επανυπολογισμένων οφειλόμενων εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών του πρώην ΟΑΕΕ που αφορούν την περίοδο από 1/1/2002 έως 31/12/20216, θα παραμείνει στα ίδια μειωμένα επίπεδα και δεν θα επανέλθει στο αρχικό του ύψος, ακόμη και αν οι υπόχρεοι απωλέσουν στο μέλλον τη ρύθμιση.

Σημειώνεται πως στην παρ. 4 του άρθρου 17  του ν. 4611/2019 οριζόταν πως η απώλεια της ρύθμισης επέφερε, μεταξύ άλλων, την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, στην κατάσταση που είχαν πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, πριν δηλαδή τον τυχόν επανυπολογισμό τους.

Επομένως με την νέα ρύθμιση εισάγεται μία εξαίρεση στο σύστημα  αναβίωσης των αρχικών οφειλών όλων των προηγούμενων ρυθμίσεων χρεών, που θα ανακουφίσει σημαντικά τους ελεύθερους επαγγελματίες στις οφειλές τους απέναντι στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.